Photoshop kích hoạt chuyển hình ảnh sang tranh vẽ chì khá đẹp. Chú ý: Ảnh cỡ khủng làm đang mượt hơn ảnh cỡ bé dại vì hình ảnh cỡ bé dại hay bị lỗi lúc chạy action.

Action chuyển hình ảnh sang tranh vẽ chì

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nếu tôi muốn biến đổi kích thước Brush của chính bản thân mình thì đó là phím tắt để tiến hành điều đó. Chỉ cần nhấn “<“ cùng “>” nhằm tăng và bớt kích thước.

Đây là những hào kiệt rất cơ phiên bản của lý lẽ cọ vẽ tuy vậy để trở nên trí tuệ sáng tạo hơn, bọn họ cần tiến thêm một cách nâng cao bằng cách thêm những hành vi vào cọ vẽ.