Thực trạng học tiếng Anh của học viên tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 5 bây chừ thường bị quá lệ thuộc vào định hướng mà thiếu đi tính thực hành. Bản chất rèn luyện giờ đồng hồ Anh tất cả hiệu qủa hay là không vào việc lý thuyết có được vận dụng vào bài bác tập thực tiễn hay không.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn lớp 5


Chính bởi vì vậy, dacnhiem.vn share cùng phụ huynh và các nhỏ bé một số bài tập tiếng Anh lớp 5 thì thừa khứ đơn sẽ giúp đỡ các bé bỏng hoàn toàn chủ động trong việc kiểm tra cùng luyện tập kỹ năng nhé.


Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 thì thừa khứ 1-1 bao có nhiềumục và các mẫu câu hỏi, trường đoản cú vựng không giống nhau, đòi hỏi bé xíu phải biết ôn luyện cùng học lại các từ vựng đang học tương tự như các kết cấu câu vào suốt quy trình học tiểu học của mình. Từ đó, nhỏ nhắn sẽ nhớ cấu tạo thì vượt khứ 1-1 và tự vựng thọ hơn. Hãy cùng tìm hiểu thêm mẫu bài bác tập dưới đây nhé.

Cấu trúc thì vượt khứ đơn

*

bài xích tập tiếng Anh lớp 5 thì vượt khứ đơn

*

Thì quá khứ đơn mang tên tiếng Anh là The past Simple tense

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 thì quá khứ đơn

I. Use the Past khung of the verbs:

1. Yesterday, I (go)______ lớn the restaurant with a client.2. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins to lớn find a parking space.3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.5. I (say), "No, my secretary forgets khổng lồ make them."6. The waitress (tell)______ us khổng lồ come back in two hours.7. My client and I slowly (walk) ______ back lớn the car.8. Then we (see) ______ a small grocery store.9. We (stop) in the grocery store và (buy) ______ some sandwiches.10. That (be) ______ better than waiting for two hours.11. I (not go) ______ to lớn school last Sunday.12. She (get) ______ married last year?13. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.14. I (love) ______ him but no more.15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 and (have) ______ breakfast at 6.30.

II. Complete the sentences using the past simple khung of the verbs.

1. I _____ at trang chủ all weekend. ( stay)

2. Angela ______ to lớn the cinema last night. (go)

3. My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)

4. My vacation in Hue ______ wonderful. (be)

5. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)

6. My parents ____ very tired after the trip. ( be)

7. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)

8. Lan & Mai _______ sharks, dolphins & turtles at Tri Nguyen aquarium.(see)

9. Trung _____ chicken and rice for dinner. (eat)

10. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)

11. Phuong _____ khổng lồ Hanoi yesterday. (return)

12. We _____ the food was delicious.(think)

13. Yesterday, I (go)______ khổng lồ the restaurant with a client.

14. We (drive) ______ around the parking lot for đôi mươi mins to lớn find a parking space.

15. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

16. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

17. I (say), "No, my secretary forgets lớn make them."

18. The waitress (tell)______ us to lớn come back in two hours.

19. My client và I slowly (walk) ______ back lớn the car.

20. Then we (see) ______ a small grocery store.

21. We (stop) in the grocery store và (buy) ______ some sandwiches.

22. That (be) ______ better than waiting for two hours.

23. I (not go) ______ khổng lồ school last Sunday.

24. She (get) ______ married last year?

25. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.

26. I (love) ______ him but no more.

27. Yesterday, I (get) ______ up at 6 & (have) ______ breakfast at 6.30.

28. They (buy ) ……………. That house last year.

29. She (not go) …………. Khổng lồ school yesterday.

30. That boy ( have ) …………… some eggs last night.

III. Write complete sentences. Use the past simple of the verbs.

1. I / go swimming / yesterday.

=>.............................................................................

2. Mrs. Nhung / wash / the dishes.

=>.............................................................................

3. My mother / go shopping / with / friends / in / park.

=>.......................................................................

4. Lan / cook / chicken noodles / dinner.

=>.............................................................................

Xem thêm: Trẻ 4 Tuổi Bị Nôn Nhiều Lần Trong Ngày: Nguyên Nhân Và Cách Xử Trí

5. Nam / I / study / hard / last weekend.

=>.............................................................................

6. My father / play / golf / yesterday.

=>.............................................................................

7. Last night / Phong /listen / music / for two hours.

=>....................................................................

8. They / have / nice / weekend.

=>.............................................................................

9. She / go / supermarket yesterday.

=>.............................................................................

10. We / not go / school last week.

=>.............................................................................

IV. Simple Past:

1. She (spend) ____ all her money last week.

2. Mum (not spend) ___________ any money on herself.

3. I (lend) __________ my penknife to lớn someone, but I can't remember who it was now.

4. John and his father (build) ___________ the cabin themselves last year.

5. My parents (sell) ____________ the stereo at a garage sale.

6. ___________You (tell) ___________ anyone about this yesterday?

7. The unidentified plant (bear) ___________ gorgeous flowers.

8. She (tear) ___________ the letter to lớn pieces and threw it in the bin.

9. He often (wear) ___________ glasses for reading.

10. Before God He (swear) ___________ he was innocent

11. Yesterday Clouds (creep) ___________ across the horizon, just above the line of trees.

12. We both (sleep) ___________ badly that night.

13. She (weep) ___________ for the loss of her mother.

14. Jane (keep) ___________ the engine running.

15. A huge wave (sweep) ___________ over the deck

16. Mum (pay) ___________ for my driving lessons.

17. He (lay) ___________ his hand on my shoulder.

18. He (break) ___________ the biscuit in half and handed one piece to me.

19. He (choose) ___________ his words carefully as he (speak) ¬___________.

20. He …………………to the zoo last Sunday (go)

21. She (not /watch)………………………………TV last night

22. They (meet)…………………………their friends at the movie theater last week

23. What……………you (do)…………………last night

24. ……………………… they (buy)…………………a new oto two days ago?

25. We ………….. (have) a lot of homework yesterday.

Bé hãy nhờ rằng " Note" lại các lỗi sai về cấu tạo và trường đoản cú vựng bản thân đã gặp phải khi có tác dụng bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 thì thừa khứ đơn nhé. Bao gồm như vậy, lần sau bé nhỏ mới tránh khỏi được rất nhiều lỗi sau khi sử dụng mẫu mã thì giờ Anh này đấy. Các nhỏ bé có thể tập luyện thêm thật các kiến thức hữu ích và thú vị khác trên dacnhiem.vn nhé.Tại dacnhiem.vn các bé xíu sẽ được đề nghị chương trình giờ Anh trẻ nhỏ online với gần như tính năng trông rất nổi bật của một website học tập tiếng Anh trẻ em em hàng đầu tại Việt Nam.