Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài tập Ngữ pháp tiếng AnhBài thói quen từ cùng trạng từMột số bài bác tập Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
100 bài tập Enough cùng Too có đáp án | bài bác tập Too cùng Enough
Trang trước
Trang sau

100 bài xích tập Enough cùng Too có đáp án | bài xích tập Too và Enough

Tương ứng cùng với từng bài bác trong loạt bài Ngữ pháp giờ Anh chúng mình sẽ hỗ trợ cho các bạn phần bài bác tập để thực hành luôn luôn phần Ngữ pháp giờ Anh vừa học. Bài bác tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp đỡ bạn ôn tập và hiểu sâu hơn những phần kim chỉ nan đã được trình diễn trong loạt bài bác Ngữ pháp tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập về enough

Trước khi làm cho Bài tập enough cùng too trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tương ứng, chúng ta cũng có thể tham khảo trên chương: Enough với too trong giờ Anh.

Với những từ new mình sẽ không dịch sẵn mà chúng ta nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong xuôi bài tập, để đối chiếu xem mình làm cho đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở mặt dưới.

Dưới đó là phần Bài tập enough với too:

Bài 1: Complete the sentences using enough + the following words:

big chairs cups fit milk money

qualifications room time warm well

1. I can"t run very fat. I"m not fit enough.

2. Some of us had lớn sit on the floor because there weren"t enough chairs.

3. I"d lượt thích to buy a car, but I haven"t got .... At the moment

4. Have you got .... In your coffee or would you like some more?

5. Are you .... ? Or shall I switch on the hearing?

6. It"s only a small car. There"s isn"t .... For all of us.

7. Steve didn"t feel .... Lớn go lớn work this morning.

8. I enjoyed my trip khổng lồ Paris,but there wasn"t .... To do everything I wanted.

9. Bởi vì you think I"ve got .... To lớn apply for the job?

10. Try this jacket on và see if it"s .... For you.

11. There weren"t .... For everybody khổng lồ have coffee at the same time.

Hiển thị đáp án

3. Enough money

4. Enough milk

5. Warm enough

6. Enough room

7. Well enough

8. Enough time

9. Enough qualifications

10. Big enough

11. Enough cups


Bài 2:Complete the answer to lớn the questions. Use too or enough + the word(s) in brackets.

1. Are they going to lớn get married?

(old) No, they"re not old enough to lớn get married.

2. I need to lớn talk khổng lồ you about something.

(busy) Well, I"m afraid I"m .... To you now.

3. Let"s go to the cinema.

(late) No, it"s .... Khổng lồ the cinema.

4. Why don"t we sit outside?

(warm) It"s not .... Outside.

5. Would you lượt thích to be a politician?

(shy) No, I"m .... A politicitan.

6. Would you lượt thích to be a teacher?

(patience) No,I haven"t got .... A teacher.

7. Did you hear what he was saying?

(far away) No, we were .... What he was saying.

8. Can he read a newspaper in English.

(English) No, he doesn"t know .... A newspaper.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Pp Trên Điện Thoại Android Nhanh Chóng, Tiện Lợi

Hiển thị đáp án

2. Too busy to talk

3. Too late to lớn go

4. Warm enough to lớn sit

5. Too shy khổng lồ be

6. Enough patience lớn be

7. Too far away khổng lồ hear

8. Enough English to read


Bài 3: Make one sentence from two. Complete the new sentence using too or enough.

1. We couldn"t carry the boxes. They were too heavy.

The boxes were too heavy to carry.

2. I can"t drink this coffee. It"s too hot.

This coffee is ...................... .

3. Nobody could move the piano. It was too heavy.

The piano ........................... .

4. Don"t eat these apples. They"re not ripe enough.

These apples ........................ .

5. I can"t explain the situation. It is too complicated.

The situation ....................... .

6. We couldn"t climb over the wall. It was too high.

The wall ............................ .

7. Three people can"t sit on this sofa. It isn"t big enough.

This sofa ........................... .

8. You can"t see some things without a microscope. They are too small.

Some ................................ .

Hiển thị đáp án

2. This coffee is too hot lớn drink.

3. The piano was too heavy lớn move

4. These apples aren"t ripe enough to eat

5. The situation is too complicated to lớn explain

6. The wall was too high to climb over

7. This sofa isn"t enough for three people

8. Some things are too small lớn see without a microscope.


Đã có phầm mềm dacnhiem.vn trên điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Download ngay vận dụng trên android và iOS.

*

*

Loạt bài bác Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi 1 phần dựa bên trên cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/dacnhiem.vnteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.dacnhiem.vn để thường xuyên theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp giờ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Mới nhất của bọn chúng tôi.