Bài tập Wish môn giờ Anh lớp 9 tổng hợp những dạng bài bác tập về câu ước tất cả đáp án cụ thể kèm theo.

Thông qua tài liệu này, giúp chúng ta có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kỹ năng để đạt được công dụng cao trong các bài kiểm tra, bài bác thi vào lớp 10 sắp tới. Vậy sau đó là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập về wish

Bài tập Wish môn tiếng Anh lớp 9

1. Wish tức thị gì?

Wish (v): mong, mong mỏi ước, ước, mong mơ.

2. Khi nào dùng cấu tạo Wish?

Cấu trúc Wish áp dụng khi người nói muốn diễn tả một mong muốn muốn, một cầu mơ nào đó đến với mình hoặc đến với những người khác.

3. Cách sử dụng kết cấu Wish:

-Type 1: Câu cầu ở tương lai

Form: S + Wish(es/ed), S + would/ could/ have khổng lồ + Vinf…


➔ kết cấu Wish cần sử dụng để biểu đạt một mong ước nào kia trong tương lai, hoặc dùng hướng đến một điều tốt đẹp xuất xắc cũng hoàn toàn có thể là điều khó hoàn toàn có thể xảy ra, ko khả thi trong thực tế.

Ex: My mother wishes, I would become a good lawyer in the future. (Mẹ tôi cầu tôi sẽ đổi mới một lý lẽ sư tốt trong tương lai).

– Type 2: Câu mong trái ngược với hiện tại:

Form: S + wish(es/ed) , S + tobe / VQKĐ + …(tobe ➔ were)

➔ cấu tạo Wish miêu tả mong mong muốn trái ngược với hiện nay tại.

Ex: Peter wishes, he were very rich. (Peter cầu anh ấy cực kỳ giàu có).

– Type 3: Câu cầu trái ngược với quá khứ

Form: S + wish(es/ed), S + had (not) + VPII…

➔ kết cấu Wish sử dụng để mô tả mong hy vọng trái ngược với quá khứ.

Ex: Hue wishes, she had passed her exam. (Huệ mong cô ấy đang vượt qua bài xích kiểm tra).

– Form: S + Wish + somebody + (something) well (ill).

➔ kết cấu Wish thực hiện khi muốn diễn đạt sự ước muốn ai hay cái gì chạm chán may (không may).


Ex: My mother wishes me well in my test. (Mẹ tôi mong muốn tôi gặp may mắn trong bài kiểm tra của mình).

– Form: S + Wish + somebody + (something) + on somebody.

➔ kết cấu Wish dùng làm gán hoặc đùn đẩy cho ai đó.

Ex: My parents can wish me on my grandmother while they are away. (Bố bà bầu tôi có thể đùn đẩy tôi mang đến bà trong lúc họ đi công tác).

– cấu tạo Wish hoàn toàn có thể sử dụng với mục đích đưa ra lời chúc mừng, hy vọng ước.

Wish + cụm danh từ

Ex: I wish my family a Merry Christmas. (Tôi mong chúc gia đình của tôi bao gồm một giáng sinh xuất sắc lành).

4. Lưu lại ý

– cấu tạo này không dùng ở thì hiện tại tiếp diễn.

Xem thêm: Các Chiến Lược Phân Phối - Hướng Dẫn Xây Dựng Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao

– cấu tạo Wish = kết cấu If only: dùng để nhấn khỏe khoắn hơn.

Ex: nam wishes, he were a famous singer. (Nam mong anh ấy là một trong những ca sĩ nổi tiếng).

= If only, phái mạnh were a famous singer. (Giá nhưng Nam là một trong ca sĩ nổi tiếng).

– cấu tạo Wish rất có thể thay bằng cấu trúc Would rather (Giá mà).

Ex: I wish my score demo were higher. (Tôi mong điểm bài xích kiểm tra của mình cao hơn).

= I would rather my score kiểm tra was higher. (Giá nhưng mà điểm bài kiểm tra của tớ cao hơn).

5. Bài xích tập

I. Put the verbs in brackets into correct tenses:

1. I wish I (go)……………………………. To the movie with you.

2. I wish I (have)……………………………………… day off.


3. I wish I (study)…………………………… Latin instead of Greek.

4. I wish I (not/ spend)………………………………. So much money.

5. I wish the weather (be) …………..…………….warm, so we could go swimming.

6. I wish I (ask)…………………………….………. Him how khổng lồ get there.

7. I wish I (not stay)………….……………….. At home.

8. I wish I (not/ buy) …………….……………..that book.

9. I wish I (not/ see) ……………….…………….him.

10. I wish I (not/ call)……………….………………. Him a liar.

11. I don’t have time lớn go to “High unique Good Fair “. I wish I (go) ………there.