Thế như thế nào là thụ động của thì lúc này hoàn thành? tiêu cực của thì hiện tại tại dứt có phải đang là rào cản khiến cho bạn không bước qua được những số lượng giới hạn của bản thân bản thân để đoạt được những đỉnh điểm mới của bản thân. Bởi vì vậy thông qua nội dung bài viết sau đây Tiếng Anh là Dễ vẫn cung cấp cho chính mình tất tần tật về kết cấu bị động của thì bây giờ hoàn thành. Các bạn cùng đi tìm hiểu nhé!

*

1. Cách làm của thì hiện nay tại kết thúc thể bị động

Thể chủ động:

I / You/ We / They + have + PII + Tân ngữ.

Bạn đang xem: Bị động hiện tại hoàn thành

He / She / It + has + p. II + Tân ngữ.

Khi chuyển sang câu bị động bọn họ thực hiện công việc sau đây:

+ cách 1: khẳng định tân ngữ của câu chủ động.

+ bước 2: Chuyển tân ngữ câu dữ thế chủ động sang thống trị ngữ câu bị động.

+ cách 3: xác định chủ ngữ là số ít giỏi số nhiều rồi lựa chọn Have/ Has.

+ bước 4: Thêm ” been + PII” sau Have/ Has.

+ cách 5: Chuyển chủ ngữ câu chủ động xuống sau By để nhấn mạnh vấn đề chủ thể của hành động.

Example 1: I have read three books this week. + bước 1: “Three books” là tân ngữ. + cách 2: chuyển tân ngữ xuống cai quản ngữ câu bị động. + cách 3: “Three books” là số nhiều đề nghị ta lựa chọn have.+ cách 4: Thêm “been read” sau have. + bước 5: Đổi “I” thành “me” cùng đặt sau by của câu bị động.⇒ Three books have read this week by me. Example 2: We have built a new road in the village.⇒ A new road has been built in the village.Example 3: They have shown more than 50 films in Ha Noi since June.⇒ More than 50 films have been shown in Ha Noi since June.Example 4: Minh và Hoa have played chess for hours.⇒ Chess has been played for hours by Minh & Hoa.

*

2. Một trong những dạng tiêu cực khác được áp dụng trong giờ Anh.

1.Thể sai khiến ( Causative form ): HAVE, GET.

+ Thể công ty động: Subject + HAVE + object ( person )+ bare-infinitive + object

+ Thể bị động: Subject + HAVE + object ( thing ) + past participle ( + by + object (person)).

*Example : I had him repair my bicycle yesterday.

Xem thêm: 100+ Hình Ảnh Hoạt Hình Đẹp, Cute, Dễ Thương "Vô Đối", Hoạt Hình Chịu Ảnh Hưởng Từ Anime

=> I had my bicycle repaired yesterday.

+ Thể công ty động: Subject + GET + object (person) + to-infinitive + object (thing).

+ Thể bị động: Subject + GET + object (thing) + past participle (by + object (person)).

*Example: I get her lớn make some coffee.

=> I get some coffee made.

*

2. Động từ chỉ giác quan liêu (Verbs of perception): see, watch, hear, look, taste,..

+ Thể công ty động: Subject + verb + object + bare infinitive/ V-ing +…

+ Thể bị động: Subject + be + past participle + to-infinitive/ V-ing +…

*Example 1: They saw her come in.

=> She was seen to come in

*Example 2: They saw the lorry running down the hill

=> The lorry was seen running down the hill.

3. Động từ bỏ chủ ý kiến ( Verbs of opinion ): say, think, believe, report, rumour,…

+ Thể công ty động: Subject + verb + (that) + clause (S2 + V2 + O2…)

+ Thể bị động: It + be + verb (past participle) + (that) + clause

S2 + be + verb (past participle) + to-infinitive…

+ khổng lồ have + past participle.

*Example 1: People say that he is a famous doctor.

=> It is said that he is a famous doctor.

=> He is said to be a famous doctor.

*Example 2: They thought that Mary had gone away.

=> It was thought that Mary had gone away.

=> Mary was thought to have gone away.

*

4. Câu nghĩa vụ ( imperative sentences ).

+ Thể nhà động: Verb + object + adjuct.

+ Thể bị động: Let + object + be + past participle + adjuct.

*Example 1: Write your name here

=> Let your name be written here.

+ Thể chủ động: (Subject) + let + sb + do + sth

+ Thể bị động: Subject + be + let/ allowed + to-infinitive.

* Example 2: He let me go out

=> I was let/ allowed khổng lồ go out.

3. Tổng kết

Trên đây là tổng đúng theo tất tần tật về cấu tạo bị đụng của thì bây giờ hoàn thành. Với qua bài viết này shop chúng tôi tin chắc chúng ta đã tích điểm thềm cho chính mình được tương đối nhiều kinh nghiệm. Hy vọng các các bạn sẽ mãi ủng hộ giờ Anh là Dễ công ty chúng tôi vẫn luôn dắt sự tin yêu và đáng tin tưởng lên số 1 sẽ ko làm các bạn thất vọng. Chúc các bạn thành công!