BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI TỐT NGHIỆP THPT.ĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒ

a.

Bạn đang xem: Biểu đồ đường biểu diễn

Tín hiệu nhận biết biểu vật Đường (địa lý)

*

b. Bí quyết vẽ biểu thứ Đường (địa lý)

" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-65)

" data-medium-file="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=300" data-large-file="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9778" src="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723" alt="T-65" srcset="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723 723w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=150 150w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=300 300w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=768 768w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png 880w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-65)
*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-72)

" data-medium-file="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300" data-large-file="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9830" src="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" alt="T-72" srcset="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723 723w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=150 150w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300 300w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=768 768w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png 792w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-72)
*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-49)

" data-medium-file="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=300" data-large-file="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9668" src="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723" alt="T-49" srcset="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723 723w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=150 150w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=300 300w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=768 768w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png 836w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-49)

*

c.

Xem thêm: Xem Phim La Corda D'Oro, Series Phim Hoạt Hình Cung Đàn Vàng

Biện pháp nhận xét biểu đồ vật Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-48)

" data-medium-file="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298" data-large-file="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9664" src="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" alt="T-48" srcset="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723 723w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=150 150w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298 298w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-48)

d. Phần đông lỗi thường gặp khi vẽ biểu đồ vật Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" alt="T-34" srcset="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723 723w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150 150w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300 300w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768 768w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-34)

e. Lấy ví dụ minh họa cụ thể biểu thứ Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-17)

" data-medium-file="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=300" data-large-file="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9517" src="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723" alt="T-17" srcset="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723 723w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=150 150w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=300 300w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png 762w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-17)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-15)

" data-medium-file="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=300" data-large-file="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9513" src="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723" alt="T-16" srcset="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723 723w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=150 150w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=300 300w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png 752w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-15)

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995-2014

Năm

Sản phẩm

1995

20052010

2014

Bóng đèn khí (triệu cái)

25,1

102,2350,4

154,8

Nước mắm (triệu lít)

149,0

191,5257,1

337,5

Giày, dép da (triệu đôi)

46,4

218,0192,2

251,2

Muối hải dương (nghìn tấn)

689,0

897,7975,3

765,7

Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng thêm một số thành phầm của ngành công nghiệp của Việt Nam, tiến trình 1995-2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" alt="T-57" srcset="https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723 723w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150 150w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300 300w, https://dacnhiem.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-57)