*
tìm kiếm:
Mục lục
Search
*

2.

Bạn đang xem: Bỏ khóa sổ trên misa

Những trường thích hợp nghiệp vụ
2.1. Khóa sổ kỳ kế toán 1. Vào phân hệ Tổng hợp, lựa chọn Khóa sổ kỳ kế toán. (hoặc vào menu Nghiệp vụTổng hợpKhóa sổ kỳ kế toán).
*
2. Trên mục Chọn ngày khóa sổ mới: nhập ngày muốn thực hiện khóa sổ (sau khi khóa sổ, sẽ không thể thêm, sửa, xóa những chứng tự được hạch toán trong thời hạn từ ngày khóa sổ new trở về trước). 3. Ngôi trường hợp đối kháng vị có rất nhiều chi nhánh: Tổng công ty hoàn toàn có thể khóa sổ của chi nhánh phụ thuộc bằng cách tích chọn chi nhánh muốn khóa sổ trong danh sách (khi đó bỏ ra nhánh phụ thuộc vào sẽ không thể bỏ khóa sổ để sửa hội chứng từ của trụ sở được). 4. Với dữ liệu có Thủ kho, Thủ quỹ thâm nhập vào hệ thống, hoàn toàn có thể thực hiện hòa bình việc khóa sổ kế toán, sổ kho với sổ quỹ. Để khóa sổ kho: tích chọn Khóa sổ thủ kho. Để khóa sổ quỹ: tích chọn Khóa sổ thủ quỹ.
*
5. Nhận Thực hiện. Lịch trình sẽ tiến hành khóa sổ kỳ kế toán. 6. Trường vừa lòng trong kỳ khóa sổ bao gồm chứng từ chưa được ghi sổ, lịch trình sẽ xuất hiện thêm thông báo:
*
7.

Xem thêm: Tải Bài Hát Hot Nhạc Phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi, Nhạc Nhiệm Vụ Bất Khả Thi

Nhận Yes, lịch trình sẽ liệt kê danh sách các chứng từ chưa được ghi sổ. 8. Trên cột Cách xử lý: chọn phương pháp xử lý triệu chứng từ không được ghi sổ.
*
9. Nhận Xử lý. Lịch trình sẽ tự động xử lý những chứng từ chưa được ghi sổ theo phương án đã lựa chọn và hiển thị tác dụng xử lý. ngôi trường hợp xử lý thành công, dìm Kết thúc chương trình sẽ triển khai khóa sổ kỳ kế toán. Trường hợp xử lý không thành công, phải kiểm tra lại lý do và xử lý những chứng từ không ghi sổ này công tác mới có thể khóa sổ kỳ kế toán. (Có thể nhấp vào Số bệnh từ để mở hội chứng từ nơi bắt đầu lên xem cùng chỉnh sửa)
*
Lưu ý: Đối với tài liệu có 2 sổ tài chính và quản trị, lúc đang thao tác làm việc trên sổ nào, chương trình chất nhận được khóa riêng sổ đó.
2.2. Bỏ khóa sổ kỳ kế toán
1. Vào thực đơn Nghiệp vụTổng hợpBỏ khóa sổ kỳ kế toán.
*
2. Tại mục Đặt ngày khóa sổ về ngày: chọn ngày khóa sổ new (trước ngày khóa sổ hiện tại thời).
*
3. Nhận Thực hiện. Lúc đó, tài liệu tính từ thời điểm ngày khóa sổ bắt đầu tới ngày khóa sổ hiện tại thời sẽ được bỏ khóa sổ. Lưu ý:Đối với tài liệu có 2 sổ tài chủ yếu và quản lí trị, lúc đang thao tác làm việc trên sổ nào, chương trình có thể chấp nhận được bỏ khóa riêng đến sổ đó.