IELTS Writing Task 2 chắc hẳn là phần khiến cho các sĩ tử luyện thi IELTS dành nhiều thời hạn và công sức của con người để rèn luyện nhưng cũng là khả năng khiến nhiều người trở bắt buộc ngán ngẩm. đa số chúng ta thì trọn vẹn mất triết lý khi học kỹ năng này, bao gồm bạn chần chờ nên bước đầu học tự đâu với học như vậy nào. đa số các cử tử luyện thi IELTS cảm thấy thật là quá trở ngại để từ học kĩ năng này. Hãy ban đầu với bước đầu tiên đó là xác định các dạng thường chạm chán của IELTS Writing Task 2.

Bạn đang xem: Các dạng writing task 2

*
Các dạng đề trong IELTS Writing Task 2

Các dạng đề thường gặp mặt trong writing task 2: 

Argumentative/Opinion/Agree or Disagree Essay (Opinion essay)Discussion EssayAdvantages and Disadvantages EssayCauses và Effects/Causes and Solutions/Problems & Solutions EssayTwo-Part Question Essay

Dạng 1: Agree or Disagree Essay

Argumentative Essay còn tồn tại cái tên không giống là dạng Opinion Essay. Dạng câu hỏi đưa ra một ý kiến cá thể về các topic thân quen trong IELTS. Dạng này thường xuyên có các từ hỏi như sau:

What is your opinion?Do you agree or disagree?To what extent vì chưng you agree or disagree?

Dạng này yêu cầu tín đồ viết cần đứng về ở một phía của sự việc và thuyết phục tín đồ đọc vì sao mình là đứng về phía đó. Bằng phương pháp nào? bằng phương pháp đưa ra dẫn chứng, giải thích và lấy một ví dụ để bạn đọc đọc được lý do. Chúng ta cũng có thể tùy lựa chọn lập trường của mình, miễn là tất cả đủ lý lẽ, bằng chứng để thuyết phục fan chấm. Bạn có thể “Agree”, “Disagree” hoặc “Partly Agree”. Tuy nhiên, bạn nên lựa chọn lập ngôi trường nào chúng ta cũng có thể bảo vệ giỏi hơn (dù mình muốn nó tốt không), chứ không nhờ vào sở ưa thích của phiên bản thân. Điều này đảm bảo bạn có thể viết đầy đủ dài và đủ sâu.Ví dụ : Computers are being used more and more in education & so there will soon be no role for the teacher in education. To lớn what extent vì chưng you agree or disagree?

Bạn gồm 3 bí quyết trả lời

a) giải pháp 1Hoàn toàn gật đầu với chủ ý trên. Như vậy bài viết của bạn cần thể hiện các dẫn chứng minh chứng rằng việc sử dụng máy vi tính vào ngành giáo dục ngày càng các sẽ cung ứng cho việc giảng dạy rất nhiều, do đó vai trò của thầy giáo ngày càng sụt giảm và mang đến một ngày nào kia không buộc phải giáo viên học viên vẫn tới trường được.

b) giải pháp 2Hoàn toàn không chấp nhận với chủ ý trên. Trong trường đúng theo này bạn lại cần chứng tỏ điều ngược lại với chủ ý trên, ví dụ như máy vi tính cũng chỉ là hồ hết thiết bị điện tử, vô tri, vô giác quan yếu quan tâm, dạy bảo học viên tận tình như là giáo viên thực sự.

c) cách 3Nửa gật đầu đồng ý nửa không đồng ý. Bài xích essay của các bạn sẽ kết hợp lý do để minh chứng rằng nhận định và đánh giá này vừa có mặt đúng, vừa có mặt sai.

Dù trả lời bằng phương pháp nào thì nội dung bài viết của chúng ta cũng cần có cấu tạo như sau:

Structure:Introduction

Sentence 1- Paraphrase QuestionSentence 2- Thesis Statement (It is agreed…/It is disagreed…/This essay agrees/disagrees…)Sentence 3- Outline Sentence (This essay will discuss….)

Main body toàn thân Paragraph 1

Sentence 1- Topic SentenceSentence 2- Explain Topic SentenceSentence 3- ExampleSentence 4- Concession

Main body toàn thân Paragraph 2

Sentence 1- Topic SentenceSentence 2- Explain Topic SentenceSentence 3- ExampleSentence 4- Concession

Conclusion

Sentence 1- SummarySentence 2- Recommendation or Prediction

Sample Answer

It is argued that IT is playing an ever increasing role in schools & universities and one day teachers will be obsolete. It is disagreed that công nghệ will one day replace educators. This essay will discuss, firstly the limitations of technology in education & secondly, the essential role teachers play in maintaining discipline in the classroom, followed by a reasoned conclusion.

Technology may be able khổng lồ help students with some things but it has many limitations. I.T. Can not educate people as effectively as real human beings because computers can not detect things such as context, emotions & how an individual learns. A prime example is language learning, in which teachers need lớn explain not only individual words but how these words work in different situations. However, there may come a time in the very distant future when computers are able to carry out these tasks.

Computers are also unable lớn ensure good classroom management. A computer may be able lớn provide a student with lots of information, but it will not be able to lớn motivate or discipline students when they display unacceptable behaviour. For instance, unruly students could simply switch the device off & do nothing for the rest of the class. Nevertheless, this may not be a problem for highly motivated adult students.

In conclusion, it is not likely that electronic devices will replace teachers in the future because of current limitations in technology và the requirement for teachers to maintain good behaviour in the the classroom. It is predicted that computers will play an ever increasing role in the classroom but will never fully replace humans.

Dạng 2: Discursion Essay

Đề bài bác sẽ đưa ra hai ý kiến trái chiều nhau và yên cầu bạn luận bàn về cả hai vụ việc và gửi ra ý kiến của bản thân. Thắc mắc thường xuất hiện thêm như: “Discuss both these views & give your opinion.” các bạn phải trao đổi về từng ý kiến một, mỗi đoạn thân bài giành cho một quan tiền điểm. Bạn có thể nêu ra chủ kiến hay lập trường của mình cho từng ý kiến ngay sau khi bàn thảo trong phần thân bài.

Dạng bài này còn có 2 giải pháp đưa ra đầu bài: Đưa ra 1 chủ ý và yêu thương cầu bàn luận 2 khía cạnh của chủ kiến đó hoặc giới thiệu 2 chủ kiến và yêu cầu bàn thảo 2 ý kiến đó. Dạng bài bác Discussion Essay cũng rất có thể hỏi về chủ kiến cá nhân: Bạn chấp nhận với chủ ý nào hơn? Bạn gật đầu với quan điểm nào hơn?

Ví dụ: Computers are being used more và more in education. Some people say that this is a positive trend, while others argue that it is leading khổng lồ negative consequences. Discuss both sides of this argument & then give your own opinion.

Đối với đề sản phẩm vi tính càng ngày được sử dụng nhiều hơn thế trong ngành giáo dục, các bạn sẽ nhận thấy rõ quan điểm số 1 là “Some people think that this is a positive trend” và cách nhìn số 2 là “others argue that it is leading lớn negative consequences.” Trong bài bác essay, bạn phải đưa ra lý do tại sao mọi bạn lại có xem xét thứ nhất, tại sao mọi bạn là nghĩ theo phong cách số 2 và biểu đạt ý kiến cá nhân (give your opinion) coi bạn gật đầu đồng ý với chủ ý nào. Nếu như đề bài xích không hỏi chủ ý cá nhân, bạn hoàn hảo nhất không nói đến ý kiến cá nhân trong vài ba viết.

Structure:Introduction

Sentence 1- Paraphrase Question and/or state both view points.Sentence 2- Thesis StatementSentence 3- Outline Sentence

Main body Paragraph 1

Sentence 1- State first viewpointSentence 2- Discuss first viewpointSentence 3- Reason why you agree or disagree with viewpointSentence 4- Example to tư vấn your view

Main body Paragraph 2

Sentence 1- State second viewpointSentence 2- Discuss second viewpointSentence 3- Reason why you agree or disagree with viewpointSentence 4- Example to tư vấn your view

Conclusion

Sentence 1- SummarySentence 2- State which one is better or more important

Sample Answer

There is an ever increasing use of technology, such as tablets và laptops, in the classroom. It is often argued that this is a positive development, whilst others disagree & think it will lead to lớn adverse ramifications. It is agreed that an increase in giải pháp công nghệ is beneficial lớn students và teachers. This essay will discuss both points of view before coming lớn a reasoned conclusion.

It is clear that the internet has provided students with access lớn more information than ever before. Moreover, learners have the ability to lớn research và learn about any subject at the cảm biến of a button. It is therefore agreed that giải pháp công nghệ is a very worthwhile tool for education. Wikipedia is a prime example, where students can simply type in any keyword and gain access to lớn in-depth knowledge quickly và easily.

However, many disagree and feel that technology deprives people of real human interaction. Human interaction teaches people valuable skills such as discourse, debate và empathy. Despite this, human interaction is still possible through the internet & this essay disagrees công nghệ should be dismissed for this reason. For instance, Skype và Facebook make it possible for people khổng lồ interact in ways that were never before possible.

While the benefits of technology, particularly the internet, allow students lớn tap in to lớn limitless sources of information, some still feel that people should be wary of this new phenomena và not allow it lớn curb face to face interaction. However, as long as we are careful lớn keep in mind the importance of human interaction in education, the educational benefits are clearly positive.

Xem thêm: Phim Hậu Duệ Mặt Trời Lời Việt Nam, Official Hậu Duệ Mặt Trời Ost

Dạng 3: Advantages and Disadvantages Essay

Dạng đề này rất giản đơn nhận dạng và chia cha cục, một quãng thân bài xích cho advantages với đoạn thân bài sót lại cho disadvantages. Câu hỏi thường được chuyển ra rất rõ ràng ràng: What are the advantages và disadvantages of …? Discuss the advantages và disadvantages, Discuss the advantages & disadvantages & give your own opinion.

EX: Computers are being used more và more in education. Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.

Structure:Introduction

Sentence 1- Paraphrase QuestionSentence 2- Outline Sentence

Main toàn thân Paragraph 1

Sentence 1- State One AdvantageSentence 2- Expand/Explain AdvantageSentence 3- ExampleSentence 4- Result

Main toàn thân Paragraph 2

Sentence 1- State One DisadvantageSentence 2- Expand/Explain AdvantageSentence 3- ExampleSentence 4- Result

Conclusion

Sentence 1- SummarySentence 2- Opinion

Sample Answer

It is argued that giải pháp công nghệ is playing an every increasing role in schools và universities. This essay will firstly, discuss student freedom as one of the main advantages of this and secondly, outline decreasing levels of face lớn face contact as one of the main disadvantages, followed by a reasoned conclusion.

One of the principle advantages of an increase in the use electronic devices in education is the autonomy it provides students. Students have the freedom khổng lồ focus on whatever topic or subject they want and study it in depth through the internet. A prime example of this is the amount of online university courses available to students, covering a myriad of subjects, that up until recently were unavailable to lớn most learners. This has resulted in more people studying third cấp độ degrees than ever before, at a pace & schedule that suits them.

The main disadvantage associated with increasing use of công nghệ in education is the decrease in face to face interaction between students. Students spend more time looking at computer screens by themselves than interacting with each other. For instance, the recent explosion in điện thoại cảm ứng use has been at the expense of genuine human interaction. This results in soft skills, such as verbal communication và empathy, being effected.

In conclusion, the benefits công nghệ brings to lớn education, such as student autonomy, must be weighed against the drawbacks, such as negative effects on human interaction. Overall, the educational benefits outweigh the disadvantages because human beings will always want human liên hệ and most people will not solely use IT for education.

Dạng 4: Causes and Effects/Causes and Solutions

Dạng này yêu thương cầu fan viết về tại sao và tác động/nguyên nhân với hướng giải quyết/vấn đề cùng hướng giải quyết. Theo đề bài xích thì bố cục đã rất rõ ràng, từng đoạn cho 1 ý lớn. Mặc dù nhiên cũng có thể có thể tách Causes/Problems ra làm hai đoạn, Effects/Solutions nên làm viết vào một đoạn.

EX: Students are becoming more và more reliant on computers. What are some of the problems associated with reliance on computers, và what are some of the possible solutions?

Structure:Introduction

Sentence 1- Paraphrase QuestionSentence 2- Outline Sentence

Main toàn thân Paragraph 1

Sentence 1- State ProblemSentence 2- Explain problemSentence 3- ResultSentence 4- Example

Main toàn thân Paragraph 2

Sentence 1- State SolutionSentence 2- Explain SolutionSentence 3- Example

Conclusion

Sentence 1- SummarySentence 2- Recommendation or Prediction

Sample Answer

Learners are becoming ever more dependent on technology, such as the internet và mobile devices. This essay will discuss one of the main problems associated with dependence on computers và suggest a viable solution, before coming to a reasoned conclusion.

The principal problem with over reliance on technology, such as tablets và computers, is plagiarism. Students often use tìm kiếm engines to answer a question and simply copy the text from a website, rather than thinking about the question. This practice is not only prohibited in schools và universities, but also stunts a student’s intellectual development. For example, many teachers complain that students copy website pages straight from Wikipedia word for word rather than giving a reasoned answer lớn their questions.

A solution khổng lồ this worrying problem is asking students to email their answers to lớn teachers and teachers using anti-plagiarism software khổng lồ detect copying. Moreover, students would be made aware of this practice và this would inspire them to lớn answer questions using their own words, rather than someone else’s. For instance, many universities already use this kind software to scan course work for plagiarism and it could be extended to lớn include all homework, by learners in both secondary & tertiary education.

In summary, one of the main problems with over-use of technology in education is plagiarism & this can be solved through the use of plagiarism detection software. It is predicted that more & more students’ will thư điện tử their work to their teacher và this work will be scrutinised for plagiarism.

Dạng 5: Two-Part Question Essay

Với dạng này mỗi đề có hai thắc mắc và yêu cầu các bạn lần lượt chỉ ra những nguyên nhân để trả lời từng dạng câu hỏi. Thông thường sẽ có một câu dẫn đề và theo sau là 2 câu hỏi.

EX: As most people spend a major part of their adult life at work, job satisfaction is an important element of individual wellbeing. What factors contribute to lớn job satisfaction? How realistic is the expectation of job satisfaction for all workers?

Structure:Introduction

Sentence 1- Paraphrase QuestionSentence 2- Outline Sentence (mention both questions)

Main body Paragraph 1

Sentence 1- Answer first question directlySentence 2- Explain whySentence 3- Further explainSentence 4- Example

Main body Paragraph 2

Sentence 1- Answer second question directlySentence 2- Explain whySentence 3- Further explainSentence 4- Example

Conclusion

Sentence 1- Summary

Sample Answer

As the majority of adults spend most of their time at work, being nội dung with your career is a crucial part of a person’s health và happiness. This essay will first discuss which elements lead to lớn job satisfaction và it will then address the question of how likely it is that everyone can be happy with their job.

The two most important things that lead to lớn someone being satisfied at work are being treated with respect by managers & being compensated fairly. If those more senior than you respect you as a person and the job you are doing then you feel lượt thích you are valued. A fair salary và benefits are also important considerations because if you feel you are being underpaid you will either resent your bosses or look for another job. There two factors came vị trí cao nhất of a recent job satisfaction survey conducted by Monster.com, that found that 72% of people were pleased with their current role if their superiors regularly told them they were appreciated.

With regards to the question of happiness for all workers, I think this is and always will be highly unlikely. The vast majority of people fail to lớn reach their goals và end up working in a post they don’t really care about in return for a salary. This money is just enough khổng lồ pay their living expenses which often means they are trapped in a cycle of disenchantment. For example, The Times recently reported that 89% of office workers would leave their jobs if they did not need the money.

In conclusion, being satisfied with your trade or profession is an important part of one’s well being and respect from one’s colleagues & fair pay can improve your cấp độ of happiness, however job satisfaction of all workers is an unrealistic prospect.

Các bạn đã nắm rõ cả 5 dạng đề mang đến IELTS Writing Task 2 chưa? tuy vậy để thật chắc hẳn rằng về kiến thức và kỹ năng cho khả năng này đồng thời tìm hiểu thêm rất nhiều bài xích mẫu, giải pháp brainstorm ideas, bài giảng online tránh việc bỏ qua thì các bạn hãy vào ngay học IELTS Writing tận nhà để ôn luyện đã có được hiểu quả cao nhất nha!