Trang phân tách sẽ kỹ năng và kiến thức học excel miễn tổn phí dành giúp các bạn sự dụng tốt excel mang lại học tập và công viêc.Bạn đang xem: những kiểu tài liệu trong vba

Biến là 1 vị trí bộ nhớ lưu trữ được khắc tên được sử dụng để duy trì một giá trị có thể biến hóa trong quy trình thực thi tập lệnh. Sau đó là các nguyên tắc cơ bạn dạng để khắc tên một biến:

Bạn phải áp dụng một vần âm là cam kết tự đầu tiên.Bạn không thể sử dụng dấu cách, dấu chấm (.), dấu chấm than (!) Hoặc những ký từ bỏ , &, $, # vào tên.Tên bắt buộc vượt thừa 255 cam kết tự.Bạn tất yêu sử dụng những từ khóa dành riêng Visual Basic làm cho tên biến.

Bạn đang xem: Các kiểu dữ liệu trong vba

Cú pháp:

Trong VBA, bạn phải khai báo những biến trước khi sử dụng chúng.

Dim > As >variable_name:Tênbiếnvariable_type: Kiểu tài liệu cho biếnKiểu dữ lieu có nhiều loại tài liệu VBA, có thể được phân thành hai nhiều loại chính, đó là loại tài liệu số và không số.

KiểuPhạm vi dữ liệu
Byte0 lớn 255
Integer-32,768 khổng lồ 32,767
Long-2,147,483,648 khổng lồ 2,147,483,648
Single3.402823E + 38 mang đến -1.401298E-45 cho những giá trị âm 1.401298E-45 cho 3.402823E + 38 cho những giá trị dương.

Xem thêm: Vùng Đất Thần Kỳ (Encanto 2021) Hd Vietsub, Asterix Và Vùng Đất Thánh

Double-1.79769313486232e + 308 cho -4.94065645841247E-324 cho những giá trị âm4.94065645841247E-324 đến 1.79769313486232e + 308 cho các giá trị dương.
Currency-922,337,203,685,477.5808 lớn 922,337,203,685,477.5807
Decimal+/- 79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 nếu không sử dụng số thập phân +/- 7.9228162514264337593543950335 (28 chữ số thập phân).

Kiểu dữ liệu chưa phải là số Bảng sau hiển thị các loại dữ liệu không hẳn là số và phạm vi quý giá được phép.

Kiểu Phạm vi dữ liệu
String (Độ dài cầm cố định)1 mang lại 65,400 ký tự
String (Độ dài cố kỉnh đổi)0 đến 2 tỷ cam kết tự
DateNgày 1 tháng một năm 100 mang lại ngày 31 tháng 12 năm 9999
BooleanTrue hoặc False
ObjectBất kỳ đối tượng người dùng nhúng
Variant (numeric)Bất kỳ quý giá nào bự gấp đôi
Variant (text)Tương từ bỏ như chuỗi gồm độ dài cố đổi

Ví dụ

Hãy chế tạo ra một nút cùng đặt thương hiệu là ‘say_helloworld’ để thể hiện việc sử dụng các biến:


*

*

Private Sub say_helloworld_Click() Dim password As String password = “Admin#1”

Dim num As Integer num = 1234

Dim BirthDay As Date BirthDay = DateValue(“30 / 10 / 2020”)

MsgBox “Passowrd là: ” và password & Chr(10) và _ “Giá tri bien num la: ” & num & Chr(10) và _ “Giá tri bien BirthDay la:” và BirthDay over Sub