Excel cho dacnhiem.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Không như các chương trình dacnhiem.vn Office khác, Excel không cung cấp nút tấn công số tài liệu tự động. Nhưng bạn có thể dễ dàng thêm số thứ từ bỏ vào các hàng dữ liệu bằng phương pháp kéo núm tinh chỉnh và điều khiển điền nhằm điền một chuỗi số vào trong 1 cột hoặc thực hiện hàm ROW.

Bạn đang xem: Cách đánh số thứ tự trong excel trên điện thoại


Mẹo: Nếu ai đang tìm tìm một hệ thống auto đánh số cải thiện hơn cho dữ liệu của mình và máy tính của bạn đã cài đặt Access, thì chúng ta cũng có thể nhập tài liệu Excel vào cơ sở dữ liệu Access. Trong cơ sở dữ liệu Access, bạn có thể tạo trường auto sinh ra số duy nhất khi chúng ta nhập một bạn dạng ghi bắt đầu vào bảng.


*

Bạn muốn làm gì?

Điền một chuỗi những số vào một cột

Chọn ô trước tiên trong phạm vi mà bạn muốn điền.

Nhập giá trị bước đầu cho chuỗi.

Nhập quý giá trong ô tiếp sau để tùy chỉnh mẫu.


Mẹo: Ví dụ, nếu bạn có nhu cầu chuỗi 1, 2, 3, 4, 5..., hãy nhập 12 trong nhì ô đầu tiên. Nếu bạn có nhu cầu chuỗi 2, 4, 6, 8..., hãy nhập 2 cùng 4.


Lưu ý: Trong Excel 2013 trở lên, nút Phân tích cấp tốc được hiển thị theo mặc định khi chúng ta chọn nhiều ô chứa dữ liệu. Bạn có thể bỏ qua nút này để hoàn tất quy trình này.


Sử dụng hàm ROW để đánh số các hàng

Trong ô thứ nhất của phạm vi bạn muốn đánh số, hãy nhập =ROW(A1).

Xem thêm: Danh Sách Các Tập Keep Running Man Trung Quốc Quay Hình Ở Hàn Quốc Ra Sao?

Hàm ROW trả về số của hàng mà các bạn tham chiếu. Ví dụ, =ROW(A1) trả về số 1.

Những số này được update khi bạn sắp xếp chúng với tài liệu của bạn. Chuỗi thứ tự có thể bị ngắt quãng nếu khách hàng thêm, di chuyển hoặc xóa các hàng. Bạn có thể cập nhật thủ công biện pháp đánh số, bằng phương pháp chọn nhì số có thứ tự thích hợp với kéo điều khiển điền cho cuối phạm vi tấn công số.

Để nhập những mã số thứ tự theo cách riêng, chẳng hạn như số của đối chọi đặt hàng, chúng ta có thể sử dụng hàm ROW cùng với hàm TEXT. Ví dụ, để bắt đầu một list đánh số với số 000-001, bạn hãy nhập cách làm =TEXT(ROW(A1),"000-000") vào ô thứ nhất của phạm vi bạn muốn đánh số, rồi kéo điều khiển điền cho cuối phạm vi.

Hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền

Tùy núm tinh chỉnh điền

*
hiển thị theo mặc định nhưng chúng ta cũng có thể bật hoặc tắt tùy lựa chọn này.

Trong Excel 2010 trở lên, bấm vào tab Tệp, rồi nhấn vào Tùy chọn.

Trong Excel 2007, nhấn vào nút dacnhiem.vn Office,

*
, rồi click chuột Tùy Excel chọn.

Trong thể loại Nâng cao, trong mục Tùy chọn Sửa, hãy chọn hoặc xóa vỏ hộp kiểm Bật điều tác điền và kéo thả ô nhằm hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền.


Lưu ý: Để giúp tránh thay thế sửa chữa dữ liệu hiện nay có khi bạn kéo điều khiển và tinh chỉnh điền, hãy bảo vệ đã chọn hộp kiểm Cảnh báo trước lúc ghi đè ô. Nếu bạn không mong mỏi Excel hiện thông báo về việc ghi đè ô, chúng ta có thể xóa chọn hộp kiểm đó.