Excel cho dacnhiem.vn 365 Excel cho dacnhiem.vn 365 dành đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng hàm OR, một trong những hàm lô-gic, để xác minh xem liệu mọi đk trong một kiểm tra tất cả là TRUE tuyệt không.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm or

Ví dụ

*


Hàm OR trả về TRUE trường hợp tham đối bất kỳ của hàm là TRUE với trả về FALSE nếu toàn bộ các tham đối của hàm là FALSE.

Một bí quyết dùng thường chạm mặt của hàm OR là mở rộng tính hữu ích của các hàm khác triển khai kiểm tra lô-gic. Ví dụ: hàm IF thực hiện kiểm tra lô-gic, rồi trả về một cực hiếm nếu kiểm tra reviews là TRUE và một quý giá khác ví như kiểm tra review là FALSE. Bằng phương pháp dùng hàm OR làm cho tham đối kiểm_tra_lô_gic của hàm IF, bạn cũng có thể kiểm tra các điều kiện khác biệt thay bởi vì chỉ một điều kiện.

Cú pháp

OR(biểu_thức_lô-gic1, , ...)

Cú pháp hàm OR có các tham đối sau đây:

Tham đối

Mô tả

Biểu_thức_logic1

Bắt buộc. Điều kiện thứ nhất mà bạn có nhu cầu kiểm nghiệm và rất có thể đánh giá bán là TRUE hoặc FALSE.

Biểu_thức_logic2, ...

Tùy chọn. Những đk khác mà bạn có nhu cầu kiểm nghiệm, có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE, buổi tối đa 255 điều kiện.

Chú thích

Các đối số phải review các quý hiếm lô-gic chẳng hạn như TRUE hoặc FALSE, hoặc trong các mảng hoặc những tham chiếu có chứa những giá trị lô-gic.

Xem thêm: Đánh Giá Top 15+ Kem Mắt Tốt Giúp Bảo Toàn "Cửa Sổ Tâm Hồn"

Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bạn dạng hoặc các ô trống, các giá trị này được quăng quật qua.

Nếu dải ô được chỉ định và hướng dẫn không chứa giá trị lô-gic nào, hàm OR trả về giá bán #VALUE! .

Bạn rất có thể sử dụng công thức mảng OR để thấy một giá trị có xẩy ra trong một mảng tuyệt không. Để nhập bí quyết mảng, dấn CTRL+SHIFT+ENTER.


Ví dụ

Dưới đây là một số lấy ví dụ thường gặp mặt về cách áp dụng hàm OR đơn lẻ và áp dụng kết hợp với hàm IF.

*

Công thức

Mô tả

=OR(A2>1,A21,A250),A2,"Giá trị nằm ko kể dải")

Hiển thị quý giá trong ô A2 nếu cực hiếm đó nhỏ hơn 0 HOẶC to hơn 50, nếu như không sẽ hiển thị thông báo.

Tính toán tiền hoa hồng cung cấp hàng

Đây là 1 trong kịch bản khá phổ biến khi chúng ta cần tính toán xem nhân viên bán hàng có đủ đk được tiền hoa hồng xuất xắc không bằng phương pháp sử dụng hàm IF với OR.

*

=IF(OR(B14>=$B$4,C14>=$B$5),B14*$B$6,0) - IF Tổng Doanh số lớn hơn hoặc bởi (>=) lợi nhuận Mục tiêu, OR Số người sử dụng lớn hơn hoặc bởi (>=) Số khách hàng mục tiêu thì nhân Tổng lợi nhuận với % tiền hoa hồng, nếu không thì trả về 0.

Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Chủ đề liên quan

Video: Hàm IF nâng cấp tò mò cách sử dụng các hàm lồng trong công thức Hàm IF Hàm & Hàm NOT Tổng quan về các công thức vào Excel biện pháp tránh công thức bị hỏng Phát hiện tại lỗi trong cách làm Phím tắt vào Excel Hàm lô-gic (tham khảo) Excel hàm (theo thứ tự bảng chữ cái) Excel hàm (theo thể loại)