Bạn vẫn tìm biện pháp xoay hình ảnh trong Photoshop dễ nhất? hiện tại tại, chúng ta thể thực hiện tính năng không tính phí Transform để xoay ảnh. Hình như còn Rotate View Tool nữa. Mình đã giải thích chi tiết hai chính sách này trong phần tiếp theo sau