I have three children, two girls & one boy.

Bạn đang xem: Câu trả lời tiếng anh

Tôi có bố người con, 2 gái với 1 trai.

How many languages do you speak?Bạn nói được từng nào ngôn ngữ?

I speak two languages.Tôi nói được 2 ngôn ngữ.

How are you?Bạn khỏe khoắn không?

I’m fine, và you?Tôi khỏe, còn bạn?

Would you like to have coffee?Bạn vẫn muốn uống cà phê không?

No. Thanks. I like tea.Không. Cảm ơn. Tôi thích trà.

How about a cup of tea?Một tách trà thì sao nhỉ?

It sounds good.Nghe được đó.

What are you planning to do today?Hôm nay bạn định làm gì?

I’m not sure.Tôi chưa chắc chắn chắc nữa.

Would you lượt thích a drink?Bạn có muốn uống gì không?

Sure, let’s go.Chắc chắn rồi, đi thôi.

Are you ready?Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Yes. I’m ready.Vâng. Tôi đã sẵn sàng?

Do you need a few minutes?Bạn gồm cần một vài ba phút không?

I think we’re ready.Tôi nghĩ bọn chúng rôi sẽ sẵn sàng.

Anything else?Còn gì không?

Nothing else.Không còn gì khác cả.

Who would you lượt thích to speak to?Bạn muốn thủ thỉ với ai?

I’d lượt thích to speak lớn Mr. Smith please.Tôi muốn thủ thỉ với ông Smith.

When will he be back?Khi làm sao ông ấy cù lại?

He’ll be back in đôi mươi minutes.Ông ấy sẽ quay lại trong 20 phút.

What time does it start?It starts at 8 o’clock.

What will the weather be like tomorrow?Ngày mai thời tiết vắt nào nhỉ?

It’s suppose lớn rain tomorrow.Trời có thể mưa vào trong ngày mai.

Are you afraid?Bạn gồm sợ không?

No. I’m not afraid.Không. Tôi không sợ.

Are you allergic to anything?Bạn có dị ứng vói máy gì không?

Yes. I’m allergic lớn seafood.Có. Tôi không phù hợp hải sản.

Are you hungry?Bạn tất cả đói không?

Yes. I’m hungry.Vâng. Tôi đói.

Are you sick?Bạn nhỏ hả?

Yes. I’m sick.Vâng. Tôi ốm.

Are you sure?Bạn gồm chắc không?

No. I’m not sure.Không. Tôi không chắc.

Can you swim?Bạn gồm biết tập bơi không?

Yes. I can swim.

Xem thêm: Xem Phim Điều Ước Cho Em Phim Điều Ước Cho Em Tập 70 Vietsub

Có. Tôi biết bơi.

Do you have a girlfriend?Bạn có bạn gái không?

No. I don’t have a girlfriend.Không. Tôi không có bạn gái.

Do you have any vacancies?Bạn còn phòng (ghế) trống không?

Sorry, we don’t have any vacancies.Xin lỗi, chúng tôi không còn phòng (ghế) trống.

Do you take credit card?Bạn có nhận thẻ tín dụng không?

Sorry, we only accept cash.Xin lỗi, công ty chúng tôi chỉ dìm tiền mặt.

Do you understand?Bạn bao gồm hiểu không?

Yes. I understand.Có. Tôi hiểu.

How far is it?Khoảng bí quyết bao xa?

About đôi mươi kilometers.Khoảng trăng tròn cây số.

How does it taste?Cái đó bao gồm vị nuốm nào?

It’s delicious!Nó ngon!

What is your job?Bạn có tác dụng nghề gì?

I’m self-employed.Tôi tự làm chủ.

How much vì you have?Bạn bao gồm bao nhiêu tiền?

I don’t have any money.Tôi không tồn tại đồng nào.

What’s today’s date?Hôm nay là ngày mấy?

October 22nd.Ngày 22 tháng 10.

How much is it to go lớn Hanoi?Tới tp hà nội giá bao nhiêu?

It’s 50 dollars.Giá 50 đô.

Is it raining?Trời sẽ mưa à?

Yes. It’s raining.Vâng. Trời đã mưa.

What does he do?Anh ấy làm cho nghề gì?

He is a farmer.Anh ấy là nông dân.

What does this mean?Cái này có nghĩa là gì?

That means friend.Nó có nghĩa là bạn bè.

What time is kiểm tra out?Mấy giờ trả phòng?

11:30pm11:30 tối.

What time is it?Bây giờ là mấy giờ?

It’s a quarter past seven.Bây giờ là 7 giờ 15.

What size?Cỡ mấy?

Size 8.Cỡ 8.

What’s your name?Tên của người tiêu dùng là gì?

My name is Tim.Tôi tên là Tim.

Where’s the closest hotel?Khách sạn gần nhất ở đâu?

There’s a hotel over there, but I don’t think it’s very good.Có khách sạn ở đằng kia, mà lại tôi không nghĩ là nó giỏi lắm.