*

Bạn đang xem: Đã đến lúc nói lên câu giã từ

Đã cho lúc nói lên câu giã từ đường tình yêu nhì lối đi, nhằm rồi anh xem như hai bọn họ chưa khi nào quen. Nếu ban đầu tiếng yêu không nói được mộng mơ tê không giữ lâu Thì thời nay đi chung tuyến đường quen sao không xin chào nhau. Đừng nói nữa bỏ ra anh thêm đau lòng nhau Tình vẫn vỡ tim em như sẽ vỡ tan mình em thôi xin với thương đau, cầu mong mỏi sao anh mau quên đi kí vãng xưa ... Lời yêu thương đó lúc đầu đã gồm dối gian nhiều. Tình đã hết cả mấy tiếc nuối nuối cũng giống như không, tình hãy xem như ta không quen biết nhau... Hai người xa lạ. Tình thương đó ban sơ đã tất cả dối gian những Từng tối xuống nước đôi mắt ướt đẵm lưu giữ anh nhiều Đừng dối gian nhau nêm thêm bao xót xa hỡi ơi! bạn ơi....

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Xem Phim Thám Tử Lừng Danh Conan Phần 2 Tập 30, Thám Tử Lừng Danh Conan Hd Lồng Tiếng

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.