*

Để lựa chọn một hàng trên trang tính, em thực hiện:

A. Nháy chuột tại nút tên hàng

B. Nháy con chuột tại nút thương hiệu cột

C. Đưa con trỏ con chuột tại nơi đó với nháy chuột.

Bạn đang xem: Để chọn một hàng thực hiện

D.Kéo thả chuột từ 1 ô góc đến ô ở góc đối diện


*

*

1. Để lựa chọn ô A1, em thực hiện:

A. Nháy con chuột tại nút tên hàng (1)

B. Nháy loài chuột tại nút thương hiệu cột (A)

C. Nháy chuột vào ô A1

D. Kéo thả chuột để chọn từ ô A1 đến ô D1

2. Bạn Mai chọn các hàng 3,4, 5 tiếp nối chọn lệnh Insert→ Rows. Điều gì đang xảy ra:

A. Ba hàng trống sẽ được chèn vào sau sản phẩm 5

B. Một sản phẩm trống sẽ tiến hành chèn vào sau sản phẩm 5

C. Một mặt hàng trống sẽ được chèn vào trước sản phẩm 3. Những hàng 3,4,5 sẽ trở thành các hàng 4,5,6

D. Ba hàng trống sẽ tiến hành chèn vào trước sản phẩm 3. Những hàng 3, 4, 5 vẫn trở thành các hàng 6,7,8

3. Trong công tác bảng tính, rất có thể mở được bao nhiêu trang tính mới:

A. hai trang tính mới. B. một trang tính mới.

C. ba trang tính mới. D. vô số trang tính mới.

 


Lớp 7Tin học
2
0

Để kích hoạt một trang tính ta làm núm nàoA. Nháy chuột lựa chọn ô tínhB. Nháy chuột vào thương hiệu cộtC. Nháy con chuột tại tên hàngD. Nháy con chuột tại tên trang


Lớp 7Tin học
3
1

4.Trên trang tính, để lựa chọn cột C ta thực hiện thao tác nào nhanh nhất?

A. Nháy loài chuột lên ô C1 với kéo đến khi xong cột C.

B. Nháy loài chuột cột B cùng kéo qua cột C.

C. Nháy chuột lên tên mặt hàng C.

D. Nháy chuột tên cột C.

5.Số trang tính trên một bảng tính là:

A. Chỉ gồm một trang tính

B. Chỉ có cha trang tính

C. Bao gồm thể có tương đối nhiều trang tính

D. Gồm 100 trang tính


Lớp 7Tin học
1
0

Câu2.5. bên trên trang tính, để lựa chọn cột C ta thực hiện thao tác nào cấp tốc nhất?

a. Nháy loài chuột lên ô C1 với kéo đến khi hết cột C.

b. Nháy con chuột cột B cùng kéo qua cột C.

c. Nháy loài chuột lên tên hàng C.

d. Nháy con chuột tên cột C.


Lớp 7Tin học
2
1

Đưa bé trỏ chuột đến tên cột rồi nháy loài chuột tại nút tên cột đó là thao tác:

A. Lựa chọn 1 hàng

B. Chọn 1 cột

C. Chọn một ô

D. Lựa chọn một khối


Lớp 7Tin học
2
0

Hãy chọn câu đúng:

A. Khi chọn một hàng ta nháy nên chuột chọn tên hàng đó.B. Khi chọn 1 cột ta nháy đề xuất chuột lựa chọn tên cột đó.C. Nếu nên chọn nhiều cột liên tục thì nhấn giữ rồi kéo thả loài chuột từ thương hiệu cột đầu cho têncột cuối.D. Khi lựa chọn 1 ô ta nháy đề nghị chuột lựa chọn ô đó.


Lớp 7Tin học
3
0

Câu 13. Giao của một hàng cùng một cột được hotline là:

A. Khối B. Hàng C. Ô D. Cột

Câu 14. Để sửa dữ liệu trong ô tính em cần:

A. Nháy đúp loài chuột vào ô cần sửa B. Nháy nút con chuột trái

C. Nháy đúp chuột đề nghị vào ô phải sửa D. Nháy nút con chuột phải

Câu 15. Màn hình làm việc của Excel không giống màn hình thao tác làm việc của Word là có có:

A. File, Trang tính, Home, Thanh công thức.

B. Trang tính, Thanh công thức, Page Layout, Data.

Xem thêm: (Pdf) Complete Ielts Bands 4

C. Thanh trạng thái, Thanh công thức, Fomulas

D. Trang tính, Thanh công thức, Fomulas, Data.

Câu 16. Để thực hiện của phép tính (15+3):52 ta nhập như thế nào?

A. =(15+3):52 B. =(15+3)/5^2

C. = (15+3)/52 D. =(15+3):5^2

Câu 17. Để lựa chọn 1 hàng bên trên trang tính, em thực hiện:

A. Nháy con chuột tại nút thương hiệu hàng

B. Nháy chuột tại nút thương hiệu cột

C. Đưa con trỏ chuột tại ô đó cùng nháy chuột.

D. Kéo thả chuột xuất phát điểm từ 1 ô góc mang lại ô ở góc cạnh đối diện

Câu 18. Để chọn một khối trên trang tính, em thực hiện:

A. Nháy con chuột tại nút thương hiệu hàng

B. Nháy loài chuột tại nút thương hiệu cột

C. Đưa con trỏ con chuột tại ô đó và nháy chuột.

D. Kéo thả chuột xuất phát từ 1 ô góc mang đến ô ở góc cạnh đối diện

Câu 19. Để tính tổng giá bán trị trong các ô C1 cùng C2, kế tiếp chia đến giá trị vào ô B3. Bí quyết nào đúng trong số công thức sau đây?

A. =C1 + C2/B3 B. =(C1+C2)/B3 C. =(C1 + C2 )B3 D. =C1+C2B3

Câu 20. Để chọn một hàng trên trang tính, em thực hiện:

A. Nháy loài chuột tại nút tên hàng.

B. Nháy con chuột tại nút thương hiệu cột.

C. Đưa con trỏ loài chuột tại chỗ đó với nháy chuột.

D. Kéo thả chuột từ 1 ô góc mang đến ô ở góc đối diện.

Câu 21. Công thức = 3*2^2+1^3*2 cho hiệu quả bao nhiêu?

A. 14 B. 18 C. 38 D. 42

Câu 22. Các bước nhập bí quyết vào ô tính:

A. Gõ vết = → nhập phương pháp → lựa chọn ô tính → nhấn Enter

B. Gõ vệt = → lựa chọn ô tính → nhập phương pháp → thừa nhận Enter

C. Chọn ô tính → gõ vết = → nhập bí quyết → dìm Enter

D. Chọn ô tính → nhập bí quyết → gõ vết = → dìm Enter

Câu 23. Đưa con trỏ chuột mang đến tên cột rồi nháy con chuột tại nút thương hiệu cột chính là thao tác:

A. Lựa chọn một hàng B. Chọn 1 cột

C. Lựa chọn một ô D. Chọn 1 khối

Câu 24. Ở một ô tính tất cả công thức sau: =((B2+C5)/C7)*D5 cùng với B2 = 10, C5 = 5,

C7 = 3, D5= 7 thì tác dụng trong ô tính này sẽ là:

A. đôi mươi B. 25 C. 35 D. 19

Câu 25. Ô tính đang rất được kích hoạt bao gồm gì khác so với các ô tính còn lại?

A. Được tô color đen.

B. Gồm con trỏ chuột nằm trong đó.

C. Tất cả đường viền nét đứt xung quanh.

D. Bao gồm viền đậm xung quanh.

Câu 26. Ở một ô tính có công thức sau: =((B2+C5)/C7)*D5 với B2 = 10, C5 = 5,

C7 = 3, D5 = 7 thì tác dụng trong ô tính đó sẽ là:

A. Trăng tròn B. 25 C. 35 D. 19

Câu 27: Giả sử buộc phải tính tổng giá trị những ô A1 với C1, tiếp nối nhân với cái giá trị vào ô B1. Công thức nào trong các các cách làm sau đó là đúng?