" class="title-header">Để định hình trang, ta cần triển khai lệnh: A. Tệp tin → Page Setup… B. Edit → Page Setup… C. File → Print Setup… D.
*

45 điểm

Trần Tiến


Để định hình trang, ta cần thực hiện lệnh:A. File → Page Setup…B. Edit → Page Setup…C. File → Print Setup…D. Format → Page Setup…
*

Đáp án : AGiải ham mê :Để format trang, ta cần tiến hành lệnh tệp tin → Page Setup… hộp thoại Page thiết lập mở ra chọn kích cỡ lề với hướng giấy.