Cách tự học IELTS Speaking kết quả ngoài học những kiến thức đề xuất nắm ra thì đề nghị xem qua các đề thi mới rất có thể áp dụng chúng nó vào thực tiễn đúng không nhỉ nào. Từ bây giờ Tố Linh xin nhờ cất hộ tới chúng ta dự đoán đề thi speaking IELTS 2018, trọn bộ bao hàm cả speaking part 1 và 2 đến quý hai năm 2018, biết đâu được các bạn sẽ may mắn “trúng tủ” bộ đề IELTS quý new này thì sao. Không dừng lại ở đó nữa, Tố Linh cũng viết tổng hợp toàn bộ kinh nghiệm về hầu hết dạng tốt ra trong bài xích thi để chúng ta chuẩn bị kỹ hơn. Bài xích hơi dài các bạn chịu cực nhọc đọc nhé.

Bạn đang xem: Đề thi speaking ielts 2018

*
Dự đoán đề thi IELTS Speaking

Kinh nghiệm học tập IELTS Speaking Part 1

Trong phần tranh tài ielts speaking part 1 questions, giám khảo đã hỏi gần như câu dễ dàng và đơn giản liên quan liêu tới bạn, thông thường các topic ielts speaking vào phần này đang là phần nhiều phần dễ. Biện pháp luyện IELTS speaking tốt nhất là yêu cầu luyện theo nhà đề. Bây giờ Tố Linh xin trình làng với chúng ta các chùm công ty đề ghi điểm nhé. Các chủ đề thường chạm chán trong IELTS speaking part một là Study, Interest, Hobbies, Family, Work, Weather. Mặc dù nhiên, tưng năm lại một khác, cứ 3 tháng cỗ đề thi lại được update lại 1 chút. Do thế, bài bác speaking trong thời điểm 2018 đã có rất nhiều chùm chủ thể rất kỳ lạ cần chúng ta chuẩn bị kỹ mới nói cách khác được tốt.

Xem thêm: Tải Bài Hát Hot Nhạc Phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi, Nhạc Nhiệm Vụ Bất Khả Thi

Bài thi IELTS Speaking, chúng ta không cần thân thiện về yếu tố đúng tuyệt sai, nhưng bọn họ cần chuyển ra các câu trả lời mang ý nghĩa chất logic. Biện pháp nói phải thoải mái và tự nhiên như tiếp xúc hàng ngày, những câu trả lời mang ý nghĩa chất học tập thuộc lòng số đông là cách nhanh nhất để mất điểm. Để tạo cho bài ielts speaking của doanh nghiệp thêm phần thu hút, các bạn hãy nhớ gửi ra những supporting idea cho bài nói của bản thân mình nhé. Toàn bộ bộ đề thi ở đây đều được dự đoán trong quý 2, 4 tháng cuối năm của năm 2018

Đề thi speaking part 1

Dream

Do you remember your dream when you wake up?Do you lượt thích hearing others’ dreams?Do you think dream will affect life?Do you want to lớn learn more about dreams?What’s your dream?Why are dreams so important?

Toy

What was your favorite toy in childhood?Should parents buy many toys for their children?What are the benefits of children playing toys?What are the disadvantages of children playing toys?

Mirror

Do you often look in the mirror?Do you often buy mirrors?Where vị you put mirrors?Do you think mirrors are a necessary decoration?

Robots

Are you interested in robots? Why?Do you like robots to lớn work at your home?Do you want lớn take a oto which robot is the driver?Will robots replace human beings in the workplace completely?

Shoes

Are people willing to lớn buy expensive shoes?Do you lượt thích shoes?Which bởi you prefer, comfortable shoes or fashionable ones?Do you buy shoes from online shops?Why vì chưng some people buy a lot of shoes?

Games

Do you play any computer or cellphone games?Which kind of game do you lượt thích to play?Is it beneficial for young people khổng lồ play games?

Going out

When bởi vì you usually go out, in the daytime or in the evening?What vì you always do when going out?

Bringing things

What will your bring when you go out?What necessary things you will bring when going out?How would you remind yourself of something you need khổng lồ bring?Will you bring different things in the daytime or at night?Did you ever forget to bring things?

Housework

Do you vày housework at home?What kind of housework vày you often do?Did you vày housework when you were a child?Do you think that children should do housework?

Friends

Do you prefer to lớn have a best friend or several not so close friends?What vị you vị after work or study with friends?What vị you like to vì with friends? Why?

Indoor Activities

Do you lượt thích indoor activities?Do you prefer outdoor or indoor activities?What are the benefits of doing indoor activities?

Swimming

Do you lượt thích swimming? How often bởi you swim?Do you like to go swimming on holiday?Should everyone learn swimming? Why?

Sports

What are the appropriate ways to vì chưng sports?What are the differences between the sports that old people & the ones that young people do?What kinds of sports bởi you like?

Free time

Do you spend your không lấy phí time at trang chủ or outside?What bởi vì you vị in free time?Do you like to spend your không tính phí time with families or friends?

Kinh nghiệm học tập speaking part 2

Các các bạn thấy đấy, bài xích thi IELTS Speaking Part 2 thường xuyên được phân tách theo những nhóm đề, và những đề có đặc điểm lặp đi lặp lại nhiều lần. Với hầu như topic IELTS Speaking này, chúng ta nhớ tập đi tập lại các lần cho tới khi thuộc luôn các idea bạn muốn phát triển nhé.

Đề thi Speaking part 2

1. Describe a famous person that you are interested in

You should say

Who this person isHow you got to know about this personWhat he or she has accomplishedAnd explain why you are interested in this person

2. Describe a family thành viên you are proud of

You should say

Who this person isHow often you spend time togetherWhat he or she does that makes you proudAnd explain why you are proud of this person

3. Describe an interesting neighbor you have

You should say:

Who he or she isHow you got to know this personHow long you’ve known each otherAnd explain why you think he or she is interesting

4. Describe two people from the same family

You should say

Who they areHow much these two people have similar personalitiesHow much they look similarAnd explain how the two people get along with each other

5. Describe a polite person you met

You should say

Who this person wasWhen and where you met this personHow you metAnd explain why you think he or she was polite

6. Describe a quiet place you visited

You should say

Where it wasWhen you went thereWhat you did thereAnd explain how you felt about visiting that place

7. Describe a siêu thị recently opened in your hometown

You should say

What it sellsWhere it isWhat kinds of people lượt thích to shop thereAnd explain

8. Describe an interesting house/apartment you visited

You should say

Where it wasWhose home it wasWhat it looked likeAnd explain why you think it was interesting

9. Describe a popular place where people go swimming

You should say

Where it isWhat it looks likeWhat kinds of

10. Describe a kind of foreign food you tried

You should say

What it wasWhen & where you had itWhy you had itAnd explain how you felt about it

11. Describe a book that you would like to read again

You should say

What the book was aboutWhy you read it in the first placeWhat you learned from the bookAnd explain why you would lượt thích to read it again

12. Describe a kind of weather you like

You should say

What kind of weather it isWhen this weather usually occursWhat you usually vày during this weatherAnd explain how this weather affects your mood

13. Describe a time you received good service eat a restaurant or a shop

You should say

What goods or services you boughtWho you were with when you were servedWhy you went thereExplain why you think their service was good

14. Describe a time you spent time with a child

You should say

Who you spend time withWhy you spent time togetherWhat you did togetherAnd explain how you felt about it

15. Describe an important event in the history of your country

You should say

When và where it happenedWhat it was aboutHow you got to lớn know about itAnd explain why you think it is important in the history of your country

16. Describe a time you waited for something special

You should say

What you waited forWhy you had to wait for itWhat you did while waitingAnd explain how you felt while waiting

17. Describe a plan you have for the future (not related lớn work or study)

You should say

What it isWhy you have this planWhat you need to vày in order lớn make the plan workAnd explain how you think you will feel after you achieve this plan

18. Describe a holiday you would lượt thích to have in the future

When và where you would lượt thích to goWho you would lượt thích to go withWhat you would like to vày thereAnd explain why you would lượt thích to go there

19. Describe a decision you disagreed with

You should say

What decision it wasWho made the decisionWhether you told him or her that you disagreedAnd explain why you didn’t agree with this decision

20. Describe a well-paid job you would like to vị in the future

You should say

What job it isWhat qualities are required for this jobWhat you would need lớn learn to get this jobAnd explain why you would like to do this job

21. Describe an experience in the countryside

You should say

When and where you wentWho you went withWhat you did thereAnd explain why you think it was enjoyable

22. Describe an exciting activity you tried for the first time

You should say

What it wasWhen và where you tried itWhether it was difficult lớn doAnd explain how you felt about it

23. Describe an interesting talk or speech you heard recently

You should say

When and where you heard itWhat the talk or speech was aboutWho gave the talk or speechAnd explain why you think it was interesting

24. Describe a time you were not allowed lớn use your smartphone phone

You should say

When và where it wasWhy you were not allowed to use your phoneWhat you wanted to lớn use your phone forAnd explain how you felt about not being able to use your phone

20 đề thi speaking IELTS dự kiến quý 4 năm 2017 sẽ qua thì đấy là đề thi speaking part 1 và part 2 update quý hai năm 2018 cho các bạn. Chúng ta có đánh giá được rằng đề thi của quý ii này đối với các bạn là vừa sức giỏi không? Dù nắm nào đi chăng nữa phải phải xem thêm các đề khác nhau để rất có thể thực hành thật nhiều và sẽ không còn bị sợ hãi khi lao vào phòng thi nha.