một số loại Sản Phẩm: SÁCH khiếp TẾ giá bán Bán: 0 VNĐ Trọng lượng: 500 gr Kích Thước: 16 X 24 Hình Thức: Bìa mềm Số Trang: 675 Năm Xuất Bản: 2015 Số lượng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (NXB gớm TẾ TPHCM)

Trong bối cảnh thị trường tài chủ yếu ngày càng phạt triển nhanh lẹ và mang tính chất toàn mong hóa, quan hệ giữa doanh nghiệp lớn và thị trường tài bao gồm ngày càng chặt chẽ và phức tạp hơn, từ đó vụ việc quản trị tài thiết yếu ngày càng đóng vai trò đặc trưng trong sự tồn tài và phát triển của doanh nghiệp.

Cuốn sách này ngoài phương châm nhằm đáp yêu mong trang bị các kiến thức nền tảng gốc rễ về quản ngại trị tài chính như: Những sự việc chung về quản trị tài chính, quý giá tiền tệ theo thời gian… Giáo trình cai quản trị tài thiết yếu còn cung cấp những kỹ năng chuyên sâu, chi tiết, ví dụ trong nghành nghề quản trị tài bao gồm như: Phân tích báo cáo tài chính, hoạch định tài chính, hoạch định vốn đầu tư, dự toán tài chính…

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐÊ thông thường VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

1.

Bạn đang xem: Giáo trình quản trị tài chính

KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

2. MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

3. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

5. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

6. VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN

1. KHÁI NIỆM GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN

2. LÃI ĐƠN, LÃI KÉP VÀ LÃI SUẤT TƯƠNG ĐƯƠNG

3. GÁI TRỊ HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI CỦA MỘT KHOẢN TIỀN ĐẦU TƯ

4. GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI VÀ HIỆN TẠI CỦA DÒNG TIỀN

5. MỘT SỐ ỨNG DỤNG VỀ GIÁ TRỊ CỦA TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN

TÓM TẮT

BÀI TẬP THỰC HÀNH

BÀI TẬP ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU, Ý NGHĨA, HẠN CHẾ CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2.

Xem thêm: Xem Phim Tây Du Ký Tập 23 Vietsub, Xem Phim Tây Du Ký Phần 1 Full Hd Tập 23 Vietsub

DÒNG TIỀN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3. PHÂN TÍCH CHỈ SỐ

PHẦN MỞ RỘNG: ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG trong CÁC TÌNH HUỐNG TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 4: HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH

1. KHÁI QUÁT CHUNG

2. MỐI quan lại HỆ chi PHÍ – SẢN LƯỢNG – LỢI NHUẬN

3. LỢI NHUẬN

4. PHÂN TÍCH HÒA VỐN

5. PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY

6. ĐÒN BẢY HOẠT ĐỘNG

7. CẤU TRÚC VỐN

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 5: DỰ TOÁN TÀI CHÍNH

1. MỤC ĐÍCH VÀ TẦM quan lại TRỌNG CỦA DỰ TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2. DỰ BÁO DOANH THU

3. BÁO CÁO MÔ PHỎNG THỬ NGHIỆM

4. DỰ BÁO VỐN CẦN THIẾT ĐỂ HỖ TRỢ MỨC TĂNG DOANH THU

5. DỰ TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH – TRƯỜNG HỢP CÔNG SUẤT HOẠT ĐỘNG HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY CHƯA ĐẠT 100% MỨC TOÀN DỤNG