Sử dụng hình ảnh nhân vật trong phim hoạt hình dành cho trẻ em để quảng cáo rượu sẽ bị xử phạt như thế nào? Thời hiệu để xử phạt hành vi này là bao lâu? Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có đủ thẩm quyền xử phạt không? – Câu hỏi của anh Hảo (Tân Phú, TPHCM).

*

Nội dung chính

Sử dụng hình ảnh nhân vật trong phim hoạt hình dành cho trẻ em để quảng cáo rượu sẽ bị xử phạt như thế nào?

Tại điểm b khoản 2 Điều 33 Nghị định 117/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Vi phạm các quy định về quảng cáo rượu, bia1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc quảng cáo rượu, bia.

Đang xem: 100+ hình ảnh hoạt hình đẹp, cute, dễ thương “vô đối”

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và quảng cáo bia sau đây:a) Có thông tin, hình ảnh nhằm khuyến khích uống rượu, bia; thông tin có nội dung, hình ảnh thể hiện rượu, bia có tác dụng tạo sự trưởng thành, thành đạt, thân thiện, hấp dẫn về giới tính; hướng đến trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;b) Sử dụng vật dụng, hình ảnh, biểu tượng, âm nhạc, nhân vật trong phim, nhãn hiệu sản phẩm dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên; sử dụng hình ảnh của người chưa đủ 18 tuổi trong quảng cáo rượu, bia;c) Quảng cáo trong các sự kiện, trên các phương tiện quảng cáo, sản phẩm dành cho người chưa đủ 18 tuổi, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;d) Quảng cáo trên phương tiện giao thông;đ) Quảng cáo trên báo nói, báo hình ngay trước, trong và ngay sau chương trình dành cho trẻ em; trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp luật;e) Quảng cáo trên phương tiện quảng cáo ngoài trời vi phạm quy định về kích thước, khoảng cách đặt phương tiện quảng cáo tính từ khuôn viên của cơ sở giáo dục, cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật;g) Quảng cáo không có cảnh báo để phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định của pháp luật;h) Quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác mà không có hệ thống công nghệ chặn lọc, phần mềm kiểm soát tuổi của người truy cập để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin về rượu, bia.3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên sau đây:a) Quảng cáo trong các chương trình, hoạt động văn hóa, sân khấu, điện ảnh, thể thao;b) Quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời, trừ biển hiệu của cơ sở kinh doanh rượu, bia.4. Hình thức xử phạt bổ sung:Đình chỉ hoạt động quảng cáo rượu, bia có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại điểm h khoản 2 Điều này.5. Biện pháp khắc phục hậu quả:Buộc thu hồi, gỡ quảng cáo để loại bỏ yếu tố vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Sử dụng hình ảnh nhân vật trong phim hoạt hình dành cho trẻ em để quảng cáo rượu sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Đình chỉ hoạt động quảng cáo rượu có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm. Buộc thu hồi, gỡ quảng cáo để loại bỏ yếu tố vi phạm.

Mức phạt tiền này là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (Điều 4 Nghị định 117/2020/NĐ-CP).

Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý là đối với quảng cáo rượu thì pháp luật hiện nay chỉ cho phép quảng cáo đối với rượu dưới 15 độ cồn (khoản 3 Điều 7 Luật Quảng cáo 2012 và tham khảo tại Điều 7 Văn bản hợp nhất 47/VBHN-VPQH năm 2018).

*

Quảng cáo rượu mà sử dụng hình ảnh nhân vật trong phim hoạt hình dành cho trẻ em thì sẽ bị xử phạt như thế nào?

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có đủ thẩm quyền xử phạt hành vi sử dụng hình ảnh nhân vật trong phim hoạt hình dành cho trẻ em để quảng cáo rượu hay không?

Tại khoản 2 Điều 103 Nghị định 117/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm b khoản 27 Điều 2 Nghị định 124/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Xem thêm: Dàn Sao ' Để Mai Tính Full Hd Phim Hài Chiếu Rạp Thái Hòa

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:a) Phạt cảnh cáo;b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 25.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS; đến 37.500.000 đồng đối với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chínhđ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, đ, e, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Sử dụng hình ảnh nhân vật trong phim hoạt hình dành cho trẻ em để quảng cáo rượu sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng thuộc nhóm hành vi vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS.

Theo đó vẫn nằm trong phạm vi thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng hình ảnh nhân vật trong phim hoạt hình dành cho trẻ em để quảng cáo rượu là bao lâu?

Tại Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định như sau:

Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau đây:Vi phạm hành chính về kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.Vi phạm hành chính về thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;b) Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được quy định như sau:Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.Đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm;

Xem thêm:

Theo đó thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng hình ảnh nhân vật trong phim hoạt hình dành cho trẻ em để quảng cáo rượu là 01 năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *