English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary

Bạn đang xem: Inform đi với giới từ gì

*

Xem thêm: Phim Hoat Hinh That Kiem Anh Hung Phần 2 Tap 1, Thất Kiếm Anh Hùng Phần 2

*

informngoại đụng từ (to inform somebody of / about something) cho ai biết về mẫu gì; nói cho ai biết to lớn inform the casualty ward about a car accident báo mang lại phòng cấp cho cứu biết một vụ tai nạn đáng tiếc xe khá have you informed the police? anh vẫn báo cho công an chưa? he informed the police that some money was missing anh ta báo cho công an biết rằng có bị mất tiền keep me informed of /about what happens bao gồm chuyện gì xẩy ra thì báo mang lại tôi biết to inform oneself of the facts trường đoản cú mình tìm hiểu sự việc (to inform against / on somebody) chuyển ra bằng chứng hoặc lời tố cáo ai (cho cảnh sát biết); khai báo one of the criminals informed against/on the rest of the gang một tên trong bầy tội phạm vẫn khai báo về hồ hết tên còn lại trong băng nhóm nêu đều nét đa phần của chiếc gì; thấm nhuần the sense of justice which informs all her writings ý thức về công lý thấm nhuần tất cả các trứ tác của bà ấy thông tin, truyền dữ kiện, thông báo