Excel đến dacnhiem.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Bạn có một số tùy chọn lúc bạn muốn nhập dữ liệu thủ công vào Excel. Chúng ta có thể nhập dữ liệu vào một ô, một vài ô và một lúc hoặc vào nhiều ô cùng trang tính một lúc. Dữ liệu mà bạn nhập vào có thể là số, văn bản, ngày tháng hoặc thời gian. Bạn có thể định dạng dữ liệu theo nhiều cách khác nhau. Và có một số thiết đặt mà bạn có thể điều chỉnh để giúp mang đến việc nhập dữ liệu dễ dàng rộng đối với bạn.

Bạn đang xem: Khi nhập dữ liệu vào ô tính thì


Quan trọng: Nếu bạn ko thể nhập giỏi sửa dữ liệu vào một trang tính, nó có thể đã được bạn hay người nào đó bảo vệ để ngăn không cho dữ liệu vô tình bị gắng đổi. Bên trên trang tính được bảo vệ, bạn có thể chọn các ô để coi dữ liệu, tuy thế bạn sẽ không thể nhập tin tức vào các ô đã bị khóa. Vào hầu hết các trường hợp, bạn tránh việc loại bỏ bảo vệ khỏi trang tính trừ khi bạn được người đã tạo ra nó cho phép làm như vậy. Để bỏ bảo vệ trang tính, hãy bấm Bỏ bảo vệ Trang tính vào nhóm Thay đổi trên tab Xem lại. Nếu mật khẩu đã được đặt lúc áp dụng bảo vệ trang tính, trước tiên bạn phải nhập mật khẩu đó để bỏ bảo vệ trang tính.


Nhập văn bản giỏi số vào một ô

Trên trang tính, hãy bấm vào một ô.

Nhập số hoặc văn bản bạn muốn nhập, rồi nhấn ENTER hoặc TAB.

Để nhập dữ liệu trên một dòng mới trong một ô, hãy nhập ngắt dòng bằng phương pháp nhấn ALT+ENTER.


Nhập số có dấu thập phân cố định

Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

Chỉ Excel 2007: nhấp chuột nút dacnhiem.vn Office , , rồi nhấn vào Tùy Excel chọn.

Hãy bấm Nâng cao và sau đó dưới Tùy chọn Sửa, hãy chọn Tự động chèn dấu thập phân.

Trong hộp Địa điểm, hãy nhập số dương cho các chữ số ở mặt phải của dấu thấp phân hoặc số âm đến các chữ số ở mặt trái của dấu thập phân.

Ví dụ: nếu bạn nhập 3 vào trong hộp Địa điểm rồi nhập 2834 vào một ô, giá trị sẽ xuất hiện là 2.834. Nếu bạn nhập -3 vào trong hộp Địa điểm rồi nhập 283, giá trị sẽ là 283000.

Trên trang tính, hãy bấm vào một ô, rồi nhập số mà bạn muốn.

Dữ liệu mà bạn đã nhập vào các ô trước lúc chọn tùy chọn Số thập phân cố định ko bị ảnh hưởng.

Để tạm thời ghi đè tùy chọn Số thập phân cố định, hãy nhập dấu thập phân khi bạn nhập số.


Nhập ngày tháng hoặc thời gian vào một ô

Trên trang tính, hãy bấm vào một ô.

Hãy nhập ngày tháng xuất xắc thời gian như sau:

Để nhập thời hạn dựa trên đồng hồ thời trang 12 giờ, hãy nhập thời gian có dấu giải pháp theo sau, rồi nhập s hoặc c sau thời gian đó; ví dụ:9:00 c. Nếu như không, Excel đang nhập thời hạn dưới dạng SA.

Để nhập ngày cùng giờ hiện tại, dìm Ctrl+Shift+; (dấu chấm phẩy).

Khi bạn nhập ngày tháng giỏi thời gian vào một ô, nó sẽ xuất hiện theo định dạng ngày tháng hoặc thời gian mặc định mang lại máy tính của bạn hoặc theo định dạng đã được áp dụng mang đến ô đó trước lúc bạn nhập vào ngày tháng hoặc thời gian. Định dạng ngày tháng giỏi thời gian mặc định được dựa bên trên các thiết đặt ngày tháng và thời gian vào hộp thoại Tùy chọn Vùng và Ngôn ngữ (Pa-nen Điều khiển, Đồng hồ, Ngôn ngữ và Vùng). Nếu các thiết đặt này bên trên máy tính của bạn đã được nuốm đổi, ngày tháng và thời gian trong sổ làm việc của bạn mà chưa được định dạng bằng cách dùng lệnh Định dạng Ô sẽ được hiển thị theo các thiết đặt đó.

Để áp dụng định dạng ngày tháng giỏi thời gian mặc định, hãy bấm vào ô có chứa giá trị ngày tháng hoặc thời gian rồi nhấn Ctrl+Shift+# hoặc Ctrl+Shift+
.


Bằng cách tạo cho nhiều trang tính hiện nay hoạt cùng lúc, bạn cũng có thể nhập dữ liệu mới hoặc đổi khác dữ liệu hiện tất cả trên một trong số các trang tính với những biến hóa đó vẫn được áp dụng cho cùng các ô trên toàn bộ các trang tính được chọn.

Hãy bấm vào tab của trang tính đầu tiên chứa dữ liệu bạn muốn sửa. Sau đó giữ Ctrl trong khi bấm vào các tab của các trang tính khác mà bạn muốn đồng bộ hóa dữ liệu vào đó.

*


Trên trang tính hiện nay hoạt, lựa chọn ô hoặc phạm vi mà bạn muốn chỉnh sửa tài liệu hiện tất cả hoặc nhập mới.

Trong ô hiện hoạt, hãy nhập dữ liệu mới hoặc sửa dữ liệu hiện có rồi nhấn Enter hoặc Tab để di chuyển vùng chọn lịch sự ô kế tiếp.

Những chũm đổi đó được áp dụng đến tất cả các trang tính mà bạn đã chọn.

Lặp lại bước trước đó đến lúc bạn hoàn tất ngừng việc nhập giỏi sửa dữ liệu.

Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính, hãy bấm vào bất kỳ trang tính không được chọn nào. Nếu một trang tính chưa được chọn ko thể nhìn thấy được, bạn có thể bấm chuột phải vào tab của trang tính đã chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính.

Khi bạn nhập xuất xắc sửa dữ liệu, những chũm đổi đó sẽ tác động đến tất cả các trang tính được chọn và có thể vô tình rứa thế dữ liệu mà bạn đã không có ý định vắt đổi. Để giúp tránh điều này, bạn có thể coi tất cả các trang tính cùng thời điểm để nhận dạng các xung đột dữ liệu có thể xảy ra.

Trên tab Dạng xem, trong nhóm Cửa sổ, hãy bấm Cửa sổ Mới.

Chuyển sang trọng cửa sổ mới rồi bấm vào trang tính mà bạn muốn xem.

Hãy lặp lại các bước 1 và 2 mang đến mỗi trang tính bạn muốn xem.

Xem thêm: 45 Cặp Đôi Ảnh Hoạt Hình Ảnh Tình Yêu Hoạt Hình Đẹp Và Dễ Thương Nhất

Trên tab Xem, trong nhóm Cửa sổ, hãy bấm Sắp xếp Tất cả rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

Để chỉ xem các trang tính vào sổ làm việc hiện hoạt, trong hộp thoại Sắp xếp Cửa sổ, hãy chọn hộp kiểm Cửa sổ sổ làm việc hiện hoạt.


Có một số thiết đặt vào Excel mà bạn có thể cố đổi để giúp việc nhập dữ liệu thủ công trở nên dễ dàng hơn. Một số gắng đổi sẽ tác động đến tất cả các sổ làm việc, một số tác động đến toàn bộ trang tính và một số chỉ tác động đến các ô mà bạn chỉ định.

ráng đổi hướng mang lại phím Enter

Khi bạn nhấn Tab để nhập dữ liệu vào một số ô trong một hàng rồi nhấn Enter ở cuối hàng đó, vùng chọn sẽ di chuyển đến phần đầu hàng kế tiếp theo mặc định.

Việc nhấn Enter sẽ di chuyển vùng chọn đi xuống một ô, và việc nhấn Tab sẽ di chuyển vùng chọn sang bên phải một ô. Bạn không thể nỗ lực đổi hướng di chuyển cho phím Tab, tuy nhiên bạn có thể chỉ định một hướng khác đến phím Enter. Việc nạm đổi thiết đặt này sẽ tác động đến toàn bộ trang tính, bất kỳ trang tính đang mở như thế nào khác, bất kỳ sổ làm việc vẫn mở như thế nào khác và toàn bộ sổ làm việc mới.

Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

Chỉ Excel 2007: bấm chuột nút dacnhiem.vn Office , , rồi bấm chuột Tùy Excel chọn.

Trong thể loại Nâng cao, mặt dưới Tùy chọn Sửa, hãy chọn hộp kiểm Sau khi nhấn Enter, di chuyển vùng chọn rồi bấm vào hướng mà bạn muốn trong hộp Hướng.

Thay đổi chiều rộng của cột

Hãy bấm vào ô mà bạn muốn vậy đổi chiều rộng cột.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

*

Bên dưới Kích cỡ Ô, hãy thực hiện một vào các thao tác sau đây:

Để khớp toàn bộ văn bản vào ô đó, hãy bấm Tự động Khớp Chiều rộng Cột.

Để xác định chiều rộng cột lớn hơn, hãy bấm Chiều rộng Cột rồi nhập chiều rộng mà bạn muốn trong hộp Chiều rộng cột.


Lưu ý: Ngoài việc tăng chiều rộng của cột, bạn có thể vắt đổi định dạng của cột đó giỏi thậm chí của ô riêng lẻ. Ví dụ: bạn có thể cầm cố đổi định dạng ngày tháng sao cho ngày tháng đó được hiển thị chỉ có tháng và ngày (định dạng "mm/dd"), chẳng hạn như 12/31, hoặc bộc lộ một số ở định dạng Khoa học (hàm mũ), chẳng hạn như 4E+08.


Ngắt loại trong ô

Bạn có thể hiển thị nhiều dòng văn bản phía bên trong một ô bằng cách ngắt dòng. Việc ngắt dòng trong ô sẽ không ảnh hưởng đến các ô khác.

Bấm vào ô bạn muốn ngắt dòng.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Căn chỉnh, hãy bấm Ngắt dòng.

*


Lưu ý: Nếu văn phiên bản là một tự dài, các ký tự sẽ không còn ngắt dòng (từ đó sẽ không được phân tách); nạm vào đó, bạn cũng có thể mở rộng cột hoặc giảm cỡ phông để xem toàn thể văn bản. Nếu toàn cục văn phiên bản không hiển thị sau khi chúng ta ngắt dòng văn bản, hoàn toàn có thể bạn phải điều chỉnh độ cao của hàng. Bên trên tab Trang đầu, trong đội Ô, click chuột Định dạng, rồi dưới mục Kích cỡ Ô, nhấn vào Tự hễ Khớp Hàng


Để biết thêm tin tức về ngắt chiếc văn bản, hãy xem nội dung bài viết Ngắt mẫu văn bạn dạng trong ô.

Thay đổi định hình của số

Trong Excel, định dạng của ô sẽ tách biệt với dữ liệu được lưu giữ giữ trong ô đó. Sự khác biệt về biện pháp hiển thị này có thể có ảnh hưởng đáng kể khi dữ liệu thuộc dạng số. Ví dụ: lúc một số mà bạn nhập vào được làm tròn, thông thường chỉ có số được hiển thị là được làm tròn. Các phép tính sẽ dùng con số thực tế được giữ giữ vào ô đó, chứ ko phải là số đã định dạng được hiển thị. Vì thế, các phép tính có thể có vẻ không chính xác vì chưng làm tròn ở một hoặc nhiều ô.

Sau lúc bạn nhập các bé số vào vào một ô, bạn có thể gắng đổi định dạng đó ở ô mà chúng được hiển thị.

Hãy bấm vào ô có chứa các con số mà bạn muốn định dạng.

Trên tab Trang chủ, trong đội Số, hãy nhấp chuột mũi tên lân cận hộp Định dạng Số, rồi bấm định dạng bạn muốn.

Để chọn định dạng số từ danh sách các định dạng khả dụng, hãy bấm Thêm Định dạng Số rồi bấm vào định dạng mà bạn muốn dùng vào danh sách Thể loại.

Định dạng số dưới dạng văn bản

Đối với các số không được tính toán trong Excel, chẳng hạn như số điện thoại, bạn có thể định dạng chúng dưới dạng văn bản bằng cách áp dụng định dạng Văn bản cho các ô trống trước khi nhập các số đó.

Hãy chọn một ô trống.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Số, hãy bấm mũi tên lân cận hộp Định dạng Số, rồi bấm Văn bản.

Hãy nhập các số mà bạn muốn có vào ô được định dạng.

Các số mà bạn đã nhập vào trước lúc áp dụng định dạng Văn bản mang đến các ô đó phải được nhập lại trong các ô được định dạng. Để nhập lại nhanh các số dưới dạng văn bản, hãy chọn từng ô, nhấn F2 rồi nhấn Enter.


Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.