Lệnh tạo ghi chú trong Autocad – Lệnh Multileader Style

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng Lệnh tạo thành ghi chú vào Autocad – Lệnh Multileader Style. Các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Lệnh vẽ mũi tên ghi chú trong cad

A. Cách call lệnh chế tạo ra ghi chú vào Autocad (Lệnh Multileader Style)

 

*

B. Phương pháp hiển thị của lệnh:

*

C. Các bước để triển khai lệnh:

*

D. Ý nghĩa của các câu lệnh:

*

E. Những sự chắt lọc trong vỏ hộp thoại. 

Đầu tiên tại ô Command: Các chúng ta gó lệnh QLEADER (Lệnh tắ LE)

Xuất hiện dòng: Specify first leader point, or : Nhập S rồi Enter. Thì xuất hiện thêm hộp thoại Leader Sittings.

 

*

Tại hộp thoại Leader Sittings ta có những lựa chọn sau:

1. Annotation: Gán dạng loại chú thích cho đường dẫn, xác minh các chọn lọc đoạn văn bản.Annotation Type: Gán dạng chiếc chú thích.

Mtext: Dòng chú giải được tạo là đoạn văn bản.

Copy an Object: Copy đoạn văn bản, cái chữ, dung sai hoặc đối tượng tham chiếu là Block.

Tolerance: Hiển thị vỏ hộp thoại Tolerance, trên vỏ hộp thoại này có thể tạo ký kết hiệu, giá bán trị rơi lệch hình dáng, địa điểm và link với đường truyền chú thích.

Block Reference: Chèn một Block vào đường dẫn chú thích.

None: Tạo con đường dẫn không có dòng chú thích.MText Options: Gán các lựa lựa chọn đoạn văn bản, các lựa chọn chỉ thực hiện được lúc các đối tượng người tiêu dùng được lựa chọn là đoạn văn bản.Prompt for Width: Xuất hiện dòng nhắc để nhập chiều rộng đoạn văn bản.

Always Left Justify: Đoạn văn bạn dạng dòng ghi chú được canh lề trái.

Frame Text: Tạo khung bao bọc dòng chữ chú thích.Annotation Reuse: Mục này mang lại ta gán lựa chọn chất nhận được sử dụng lại loại chú thích đến đường dẫn.None: Không có thể chấp nhận được sử dụng lại cái chú thích cho đường dẫn.

Reuse Next: Sử dụng lại cái chú thích sắp tạo ra khi tạo những đường dẫn chú thích tiếp sau đó.

Reuse Current: Sử dụng lại loại chú thích hợp hiện hành.

Xem thêm: Cách Làm Lucky Number Trên Powerpoint 2010, Cách Tạo Lucky Number Trong Powerpoint

2. Leader line và arrow: Gán dạng dòng chú thích mang đến đường dẫn, xác định các gạn lọc đoạn văn bản. 
*

Leader Line: Gán định dạng băng thông và vết mũi tên.

Straight: Các phân đoạn tạo đường dẫn là những đoạn thẳng.

Spline: Tạo đường dẫn là Spline.Number of Points: Gán số điểm cho băng thông chú thích. Có nghĩa là số điểm kích chọn trước khi mở ra dòng kể nhập dòng chú thích. Khi lưu lại chọn vào ô No Limit thì số điểm kích chọn trước khi xuất hiện thêm dòng nói nhập mẫu chú yêu thích là không giới hạn.Arrowhead: Chọn dấu mũi tên đến đường dẫn.Angle Constraints: Gán góc giữa đoạn thẳng trước tiên và đoạn thẳng thứ hai của đường dẫn chú thích.First Segment: Gán góc giữa những phân đoạn đường dẫn chú thích.

Second Segment: Gán góc mang đến phân đoạn thư nhị thuộc đường truyền chú thích.3. Attachment: Gán vị trí liên kết cho đường truyền chú thích với đoạn văn bản chú thích.

*

Text on left side: Gán vị trí mang đến đoạn văn phiên bản chú thích nằm cạnh sát trái.Text on right side: Gán vị trí mang đến đoạn văn bản chú thích nằm cạnh phải.

Top of top Line: Liên kết cho đường dẫn chú ham mê tại vị trí Top của đứng đầu Multiline Text Line.

Middle of vị trí cao nhất Line: Liên kết cho đường dẫn chú thích tại địa chỉ Middle của đứng top Multiline Text Line.

Middle of Multiline Text: Liên kết cho băng thông chú mê say tại vị trí Middle của Multiline Text Line.

Middle of Bottom Line: Liên kết cho đường dẫn chú ham mê tại địa điểm Middle của Bottom Multiline Text Line.

Bottom of Bottom Line: Liên kết cho băng thông chú say đắm tại vị trí Bottom của Bottom Multiline Text Line.Underline Bottom Line: Gạch dưới hay không gạch dưới mẫu chữ chú thích.Vậy là tôi đã hướng dẫn dứt cách sử dụng Hôm nay bản thân xin phía dẫn chúng ta sử dụng Lệnh tạo thành ghi chú vào Autocad – Lệnh Multileader Style. Chúc các bạn thành công