Trong ứng dụng AutoCAD, để triển khai xoay đối tượng chúng ta có thể sử dụng lệnh Rotate (RO) với những cách sử dụng khác nhau.

Bạn có thể gọi lệnh Rotate trên thanh công cụ, hoặc gõ lệnh tắt Ro (Rotate).


*

Sau đó, để thực hiện lệnh bạn thao tác theo những bước:

Bước 1: Chọn đối tượng cần chuyển phiên