*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu report kết quả kinh doanh theo Thông tư 133/2016/TT-BTC với Mẫu report kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC, có cả bạn dạng word cùng Excel. Phía dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ghê DOANH

Năm...

Đơn vị tính: ………….

CHỈ TIÊUMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ01
2. Những khoản bớt trừ doanh thu02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung ứng dịch vụ (10= 01-02)10
4. Giá chỉ vốn mặt hàng bán11
5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (20=10-11)20
6. Doanh thu vận động tài chính21
7. Chi phí tài chính22
- trong đó: chi phí lãi vay23
8. Bỏ ra phí cai quản kinh doanh24
9. Lợi tức đầu tư thuần từ chuyển động kinh doanh(30 = trăng tròn + 21 - 22 - 24)30
10. Thu nhập khác31
11. Giá cả khác32
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)40
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)50
14. Túi tiền thuế TNDN51
15. Roi sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp(60=50 - 51)60


NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, chúng ta tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)Lập, ngày ... Tháng ... Năm ...

Xem thêm: Quảng Cáo Shopee Hiệu Quả Ng Cáo Shopee Siêu Rẻ Từ A Đến Z, Hướng Dẫn Cách Quảng Cáo Shopee Hiệu Quả Từ A

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng góp dấu)

Ghi chú:(1) đa số chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.(2) Đối cùng với trường phù hợp thuê thương mại dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì đề xuất ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng cam kết hành nghề thương mại dịch vụ kế toán, tên đối kháng vị cung ứng dịch vụ kế toán.

------------------------------------------------------------

2. Mẫu report kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200:

Mẫu số B02 - DNN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG tởm DOANHNăm………
CHỈ TIÊUsốThuyết minhNămnayNămtrước
12345
1. Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ01
2. Những khoản sút trừ doanh thu02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (10= 01-02)10
4. Giá vốn hàng bán11
5. Lợi tức đầu tư gộp về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (20=10 - 11)20
6. Doanh thu chuyển động tài chính21
7. Giá thành tài chính22
- trong đó: túi tiền lãi vay23
8. Túi tiền bán hàng25
9. Chi phí làm chủ doanh nghiệp26
10 lợi nhuận thuần từ chuyển động kinh doanh 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)30
11. Thu nhập cá nhân khác31
12. Giá cả khác32
13. Lợi nhuận không giống (40 = 31 - 32)40
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)50
15. Ngân sách chi tiêu thuế TNDN hiện nay hành16. Ngân sách thuế TNDN hoãn lại5152
17. Roi sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)60
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)70
19. Lãi suy bớt trên cp (*)71
(*) Chỉ áp dụng tại doanh nghiệp cổ phần
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)Lập, ngày ... Tháng ... Năm ...NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)
- Số chứng từ hành nghề;- Đơn vị cung ứng dịch vụ kế toánĐối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ thương mại kế toán cần ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ cửa hàng Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Fan lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.
-------------------------------------------------------

TảiMẫu report kết quả hoạt động kinh doanh về tại đây:1. Phiên bản word:

Báo cáo tác dụng kinh doanh theo Thông tư 133Báo cáo tác dụng kinh doanh theo Thông tư 200

2. Bạn dạng Excel:

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel

----------------------------------------------------------------------------------