Bài 16. Định dạng văn bản

1. Định dạng văn bản

- Khái niệm: Định dạng văn bản là làm chũm đổi kiểu dáng, vị trí của những kí tự (con chữ, số, kí hiệu).

Bạn đang xem: Nêu các bước thực hiện định dạng văn bản

- Mục đích: Định dạng văn bản nhằm mục đích để văn bản dễ đọc, trang văn bản gồm bố cục đẹp cùng người đọc dễ ghi nhớ những nội dung cần thiết.

- Phân loại: Định dạng văn bản gồm nhì loại:

+ Định dạng kí tự

+ Định dạng đoạn văn bản.

2. Định dạng kí tự

- Khái niệm: Định dạng kí tự là thế đổi dáng vẻ của một giỏi nhiều đội kí tự.

- Tính chất: Định dạng kí tự bao gồm những tính chất phổ biến:

+ fonts chữ

+ Cỡ chữ

+ Kiểu chữ

+ màu sắc chữ

a. Sử dụng các nút lệnh

*

Hình 1. Những nút lệnh trên thanh công cụ định dạng​

- Để định dạng kí tự ta thực hiện như sau:

+ Bước 1: Chọn phần văn bản cần định dạng

+ Bước 2: Sử dụng những nút lệnh trên thanh công cụ định dạng

- vào đó:

+ phông chữ: Nháy nút

*

ở mặt phải hộp thoại Font

*

và chọn Font đam mê hợp.

Xem thêm: {Full Pdf} Sách English Grammar In Use Tiếng Việt Pdf, {Full Pdf} Sách English Grammar In Use Mới Nhất

+ Cỡ chữ: Nháy nút

*

ở mặt phải hộp

*

Size và chọn cỡ chữ cần thiết

+ Kiểu chữ:

Nháy nút
*
Bold là chữ đậmNháy nút
*
Italic là chữ nghiêngNháy nút
*
Underline là chữ gạch chân

+ màu sắc chữ: Nháy nút

*

ở mặt phải hộp

*

Font màu sắc và chọn màu sắc chữ yêu thích hợp

b. Sử dụng hộp thoại Font

- Để định dạng kí tự ta làm theo 2 bước:

+ Bước 1: Chọn phần văn bản muốn định dạng

+ Bước 2: Mở bảng chọn Format, chọn lệnh Font với sử dụng hộp thoại Font

*

Hình 2. Hộp thoại Font​

Lưu ý:Nếu không chọn trước phần văn bản nào thì các làm việc định dạng bên trên sẽ được áp dụng cho các kí tự sẽ được gõ vào sau cùng đó.

Bài tập minh họa

Ví dụ 1: Dạng định dạng văn bản

Định dạng văn bản là gì? Định dạng văn bản nhằm mục đích gì? gồm mấy loại định dạng văn bản, kể tên?

Gợi ý trả lời:

- Định dạng văn bản là làm cố kỉnh đổi kiểu dáng, vị trí của những kí tự (con chữ, số, kí hiệu).

- Định dạng văn bản nhằm mục đích để văn bản dễ đọc, trang văn bản bao gồm bố cục đẹp và người đọc dễ ghi nhớ những nội dung cần thiết.

- Định dạng văn bản gồm nhị loại:

+ Định dạng kí tự

+ Định dạng đoạn văn bản.

Ví dụ 2: Dạng định dạng kí tự

Định dạng kí tự là gì? Nêu những bước sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ để định dạng cỡ chữ 18?

Gợi ý trả lời:

- Định dạng kí tự là cố đổi dáng vẻ vẻ của một xuất xắc nhiều đội kí tự.

- những bước định dạng cỡ chữ bằng nút lệnh

+ Bước 1: Chọn phần văn bản cần định dạng

+ Bước 2: Nháy chọn mũi thương hiệu ở mặt phải hộp Fontsize