Tim Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen to their conversation and kiểm tra the numbers of the correct pictures.

Bạn đang xem: Bài nghe tiếng anh lớp 9 unit 1 listen and read

(Carlo, một chúng ta tâm thư tín đồ Mexico của Tim Jones, sẽ thăm Hoa Kì. Nghe cuộc đối thoại của mình và ghi lại vào những số của hình đúng.)

*

Lời giải đưa ra tiết


a. 1 b. 2 c. 2

Giải đưa ra tiết:

a. Tim nói: "Carlo! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more..."

bTim: "No. That’s 103 bus. We want the number 130."

c. Carlo: "Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers"

Tapescript:

Tim: Are you hungry, Carlo ?

Carlo: Yes.

Tim: Okay. Let’s go khổng lồ a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch the bus on Ocean Drive.

Carlo: That’s fine. I really like walking in the park. You are lucky khổng lồ have a place lượt thích this close khổng lồ your home. It’s so beautiful with all the trees & flowers và a pond in the middle.

Tim: Carlo! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more – You’ll kill the new grass!

Carlo: Oh, sorry. I didn’t see the sign.

Tim: Come on. It’s time we caught the bus.

Carlo: Is that our bus, Tim ?

Tim: No. That’s 103 bus. We want the number 130.

Xem thêm: #Phim14 - Xem Phim 14

Carlo: Where are we going khổng lồ eat ?

Tim: It’s up khổng lồ you. There’s a new Mexican restaurant in town

Carlo: Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers

Tim: Okay. I know exactly where we need to go!

Dịch bài bác nghe: 

Tim: các bạn có đói không, Carlo?

Carlo: Có.

Tim: Được rồi. Hãy đến một nhà hàng quán ăn ở thị xã nhé! Nếu chúng ta đi đi qua công viên, chúng ta có thể bắt kịp xe cộ buýt nghỉ ngơi Cổng Đại Dương.

Carlo: Được thôi. Bản thân thật sự thích đi dạo trong công viên. Các bạn thật sự may mắn khi có một nơi bởi vậy gần nhà. Thật đẹp với phần đông hàng cây cùng những hoa lá và một hồ nước ở giữa.

Tim: Carlo! Cẩn thận! ai đang giẫm lên cỏ kìa. Người chăm sóc công viên vẫn trồng thêm đó. Các bạn sẽ làm chúng bị tiêu diệt mất!


Carlo: Ồ, xin lỗi! mình không thấy được biển cấm. 

Tim: Thôi nào. Đến thời điểm bắt xe buýt rồi.

Carlo: kia là xe cộ buýt của họ à?

Tim: Không sẽ là xe 103. Bọn họ cần xe pháo 130.

Carlo: chúng ta sẽ ăn ở đâu đây?

Tim: Tùy bạn thôi. Gồm một nhà hàng quán ăn Mexico new mở ở trong trấn. 

Carlo: Ồ không. Mình rất có thể ăn món Mexico làm việc nhà. Mình muốn thức ăn của bạn Mỹ. Mình muốn ăn hamburgers.