Buddhist Art thừa nhận sáng tác, thi công, tôn tạo toàn bộ các tượng phật, phù điêu, tranh vẽ phật giáo… trong các số ấy có tượng TƯỢNG 18 VỊ LA HÁN (thập chén bát la hán) theo yêu thương cầu. Tượng được sinh sản mẫu trên đất nung và hoàn thành trên đầy đủ chất liệu, với form size tùy ý quý vị!

MỘT SỐ MẪU THAM KHẢO TƯỢNG 18 VỊ LA HÁN:


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
La Hán trường Mi

Thuộc dòng Bà-la-môn nước Xá-vệ. Theo thần thoại khi Ngài new sanh ra đã có lông mày dài rủ xuống, điều thông báo kiếp trước Ngài là 1 trong nhà sư. Sau khi theo Phật xuất gia, Ngài cải cách và phát triển thiền quán và chứng A-la-hán.Pháp Trụ cam kết xếp Ngài là vị La-hán trang bị mười lăm, thường thuộc 1.500 A-la-hán trụ trong Linh Thứu Sơn.