Tập 13 và 14 của tập phim 'Bạn trai tôi là hồ ly' đã có lên sóng sau một tuần lễ bị trì hoãn, giữ lại cho người theo dõi vô vàng rất nhiều thắc mắc khiến họ không thể chờ thọ thêm được nữa để sở hữu lời giải đáp.


Bu1ea1n trai tu00f4i lu00e0 Hu1ed3 Lyu0111u00e3 gu1ea7n u0111i u0111u1ebfn chu1eb7n u0111u01b0u1eddng cuu1ed1i cu00f9ng, sau thời điểm cu00f4ng chiu1ebfu tu1eadp 13,14 thu00ec nhu1eefng ngu01b0u1eddi hu00e2m mu1ed9 u0111u00e3 cu00f3 nhu1eefng cu00e2u hu1ecfi vu00e0 nhu1eefng lu1eddi suy u0111ou00e1n cu1ea7n phu1ea3i u0111u01b0u1ee3c giu1ea3i mu00e3 u1edf nhị tu1eadp cuu1ed1i cu1ee7a phim.

Bạn đang xem: Phim bạn trai tôi là hồ ly bao nhiêu tập


Teaser tu1eadp 15 cu1ee7a Tale of the Nine TailedTrong bu00e0i viu1ebft nu00e0y su1ebd lu00e0 nhu1eefng u0111iu1ec3m mu1ea5u chu1ed1t u0111u1ec3 quyu1ebft u0111u1ecbnh cu00e1i ku1ebft cu1ee7a bu1ed9 phim vu1ec1 Hu1ed3 Ly u0111ang gu00e2y su1ed1t nu00e0y.

Xem thêm: Top 17 Phim Trăn Khổng Lồ Nam Mỹ 1 Hd Vietsub + Thuyết Minh, Trăn Khổng Lồ Nam Mỹ (1997)

1. Ku1ebf hou1ea1ch u0111u1eb1ng sau su1ef1 hu1ee3p tu00e1c cu1ee7a Lee Yeon - Mu00e3ng Xu00e0 lu00e0 gu00ec?Chu1ee7 du00f2ng su00f4ng Sam vị u0111u00e3 cu00f3 quyu1ebft u0111u1ecbnh cuu1ed1i cu00f9ng lu00e0 su1ebd quyết tử Nam Ji Ah hu00f2ng diu1ec7t tru1eeb du1ecbch bu1ec7nh bu1ecb lu00e2y lan.Ngu01b0u1eddi nhiu1ec5m bu1ec7nh su1ebd cu00f3 triu1ec7u chu1ee9ng nu1ed5i mu1eabn u0111u1ecf vu00e0 u00f3i ra mu1ed9t quu1ea3 tru1ee9ngNgu01b0u1eddi nhiu1ec5m bu1ec7nh su1ebd cu00f3 triu1ec7u chu1ee9ng nu1ed5i mu1eabn u0111u1ecf vu00e0 u00f3i ra mu1ed9t quu1ea3 tru1ee9ngQuu1ea3 tru1ee9ng nu00e0y, liu1ec7u cu00f3 sở hữu mu1ed9t u00fd nghu0129a nu00e0o khu00f4ng?Quu1ea3 tru1ee9ng nu00e0y, liu1ec7u cu00f3 với mu1ed9t u00fd nghu0129a nu00e0o khu00f4ng?Chu1ee7 cu1ee7a du00f2ng su00f4ng Sam DoChu1ee7 cu1ee7a du00f2ng su00f4ng Sam DoBu1ea3n tu1eed cu1ee7a Ji AhBu1ea3n tu1eed cu1ee7a Ji AhVu00ec mu1ea3nh ghu00e9p chu00ednh cu1ee7a mu00e3ng xu00e0 nu1eb1m vào ngu01b0u1eddi phái nam Ji Ah nu00ean khi cu00f4 nu00e0ng chu1ebft u0111u1ec1u gu00e2y bu1ea5t lu1ee3i mang đến cu1ea3 Lee Yeon lu1eabn tu00ean Mu00e3ng Xu00e0 Terry. Nhị ngu01b0u1eddi hu1ecd quyu1ebft u0111u1ecbnh hu1ee3p tu00e1c nhu01b0ng chu1eafc chu1eafn ru1eb1ng tu00ean Terry cơ u0111u00e3 cu00f3 mu1ed9t u00e2m mu01b0u hu00f2ng lu1eadt mu1eb7t vu00e0o mu1ed9t thu1eddi u0111iu1ec3m nu00e0o u0111u00f3, cu00f2n ku1ebf hou1ea1ch u0111u1eb1ng sau cu1ee7a Lee Yeon vu1eabn chu01b0a biu1ebft ru00f5 lu00e0 gu00ec.Lee Yeon u0111u01b0a ra lu1eddi u0111u1ec1 nghu1ecb hu1ee3p tu00e1cLee Yeon u0111u01b0a ra lu1eddi u0111u1ec1 nghu1ecb hu1ee3p tu00e1cTerry vu1edbi biu1ec3u cu1ea3m gian xu1ea3o nhu01b0 u0111u00e3 tu00ednh ra u0111u01b0u1ee3c u00e2m mu01b0u thu00e2m hiu1ec3mTerry vu1edbi biu1ec3u cu1ea3m gian xu1ea3o nhu01b0 u0111u00e3 tu00ednh ra u0111u01b0u1ee3c u00e2m mu01b0u thu00e2m hiu1ec3m'Bu1ea1n trai tu00f4i lu00e0 Hu1ed3 Ly': u0110u00e2y lu00e0 4 u0111iu1ec3m mu1ea5u chu1ed1t cu1ee7a bu1ed9 phim u0111u1ec3 quyu1ebft u0111u1ecbnh cu00e1i ku1ebft u1edf tu1eadp cuu1ed1i 6Mu1ed9t su1ef1 hu1ee3p tu00e1c u0111u1ea7y gu00e2y cu1ea5nMu1ed9t su1ef1 hu1ee3p tu00e1c u0111u1ea7y gu00e2y cu1ea5n2. Su1ebd cu00f3 su1ef1 hy sinh cu1ee7a mu1ed9t trong cu00e1c nhu00e2n vu1eadt?Em trai cu1ee7a Lee Yeon - Lee Rang, sau khi nghe u0111u01b0u1ee3c tin vu1ec1 viu1ec7c hu1ee3p tu00e1c nu00e0y thu00ec anh cho ru1eb1ng Lee Yeon su1ebd quyết tử vu00ec Ji Ah, liu1ec7u Lee Rang su1ebd quyết tử u0111u1ec3 cu1ee9u anh trai cu1ee7a mu00ecnh?Suy u0111ou00e1n cu1ee7a Lee RangSuy u0111ou00e1n cu1ee7a Lee RangNam Ji Ah u0111u00e3 cu00f3 mu1ed9t cuu1ed9c nu00f3i chuyu1ec7n vu1edbi tu00ean mu00e3ng xu00e0 trong ngu01b0u1eddi mu00ecnh u0111u1ec3 xu00e1c u0111u1ecbnh nu1ebfu cu00f4 chu1ebft tru01b0u1edbc thu1eddi u0111iu1ec3m nhị mu1ea3nh ghu00e9p cu1ee7a hai tu00ean mu00e3ng xu00e0 u0111u01b0u1ee3c hu00f2a lu00e0m mu1ed9t, tu1ee9c lu00e0 du1ecbch bu1ec7nh su1ebd lu00e2y lăn ra tou00e0n thu1ebf giu1edbi thu00ec su1ebd ngu0103n chu1eb7n u0111u01b0u1ee3c hu1ebft mu1ecdi thu1ee9? Cu00f4 su1ebd tu1ef1 su00e1tu0111u1ec3 hy sinh?'Bu1ea1n trai tu00f4i lu00e0 Hu1ed3 Ly': u0110u00e2y lu00e0 4 u0111iu1ec3m mu1ea5u chu1ed1t cu1ee7a bu1ed9 phim u0111u1ec3 quyu1ebft u0111u1ecbnh cu00e1i ku1ebft u1edf tu1eadp cuu1ed1i 9'Bu1ea1n trai tu00f4i lu00e0 Hu1ed3 Ly': u0110u00e2y lu00e0 4 u0111iu1ec3m mu1ea5u chu1ed1t cu1ee7a bu1ed9 phim u0111u1ec3 quyu1ebft u0111u1ecbnh cu00e1i ku1ebft u1edf tu1eadp cuu1ed1i 10Tu00ean mu00e3ng xu00e0 u0111u1eafc u00fd chu1edd thu1eddi u0111iu1ec3mJi Ah ngay lập tức lu1eadp tu1ee9c nghu0129 u0111u1ebfn viu1ec7c su1ebd chu1ebftJi Ah ngay lập tức lu1eadp tu1ee9c nghu0129 u0111u1ebfn viu1ec7c su1ebd chu1ebft'Bu1ea1n trai tu00f4i lu00e0 Hu1ed3 Ly': u0110u00e2y lu00e0 4 u0111iu1ec3m mu1ea5u chu1ed1t cu1ee7a bu1ed9 phim u0111u1ec3 quyu1ebft u0111u1ecbnh cu00e1i ku1ebft u1edf tu1eadp cuu1ed1i 12'Bu1ea1n trai tu00f4i lu00e0 Hu1ed3 Ly': u0110u00e2y lu00e0 4 u0111iu1ec3m mu1ea5u chu1ed1t cu1ee7a bu1ed9 phim u0111u1ec3 quyu1ebft u0111u1ecbnh cu00e1i ku1ebft u1edf tu1eadp cuu1ed1i 133. Nhu1eefng yu1ebfu tu1ed1 khu00e1c su1ebd xuu1ea5t hiu1ec7n u0111u00fang thu1eddi u0111iu1ec3m?Trong truyu1ec1n thuyu1ebft ku1ec3 ru1eb1ng, mu1ed9t thanh kiu1ebfm cu00f3 thu1ec3 chu00e9m u0111i linh hu1ed3n xu1ea5u xa vào cu01a1 thu1ec3 bé ngu01b0u1eddi vu00e0 thanh kiu1ebfm u0111u00f3 nu1eb1m trong tay u00f4ng thu1ea7y bu00f3i (ngu01b0u1eddi lu1ea5y u0111i viu00ean ngu1ecdc trong ngu01b0u1eddi Ji Ah, khiu1ebfn mu00e3ng xu00e0 bu00ean trong cu00f4 mu1ea1nh hu01a1n) u1edf lu00e0ng vu0103n hu00f3a, liu1ec7u u00f4ng ta cu00f3 xuu1ea5t hiu1ec7n ku1ecbp thu1eddi?'Bu1ea1n trai tu00f4i lu00e0 Hu1ed3 Ly': u0110u00e2y lu00e0 4 u0111iu1ec3m mu1ea5u chu1ed1t cu1ee7a bu1ed9 phim u0111u1ec3 quyu1ebft u0111u1ecbnh cu00e1i ku1ebft u1edf tu1eadp cuu1ed1i 14'Bu1ea1n trai tu00f4i lu00e0 Hu1ed3 Ly': u0110u00e2y lu00e0 4 u0111iu1ec3m mu1ea5u chu1ed1t cu1ee7a bu1ed9 phim u0111u1ec3 quyu1ebft u0111u1ecbnh cu00e1i ku1ebft u1edf tu1eadp cuu1ed1i 15Lee Yeon u0111u00e3 tu00ecm kiu1ebfm u00f4ng thu1ea7y bu00f3iLee Yeon u0111u00e3 tu00ecm kiu1ebfm u00f4ng thu1ea7y bu00f3iHou1eb7c yu1ebfu tu1ed1 khu00e1c giu00fap Lee Yeon thu1eafng cuu1ed9c chiu1ebfn lu00e0 su1ef1 bu1ea5t u0111u1ed3ng u00fd kiu1ebfn cu1ee7a nhì tu00ean mu00e3ng xu00e0 du00f9 u0111u01b0u1ee3c tu1ea1o nu00ean chu1ec9 tu1eeb mu1ed9t.Hai tu00ean nu00e0y cu00f3 nhị suy nghu0129 khu00e1c nhau vu00e0 u0111u1ec1u muu1ed1n lu00e0m chu1ee7, liu1ec7u bu1ecdn chu00fang su1ebd phu1ea3n bu1ed9i nhau?'Bu1ea1n trai tu00f4i lu00e0 Hu1ed3 Ly': u0110u00e2y lu00e0 4 u0111iu1ec3m mu1ea5u chu1ed1t cu1ee7a bu1ed9 phim u0111u1ec3 quyu1ebft u0111u1ecbnh cu00e1i ku1ebft u1edf tu1eadp cuu1ed1i 17Terry tu1ee9c giu1eadn khi phu1ea3i bu1ecb u0111au cu00f9ng lu00fac khi tu00ean kia u0111ang bu1ecb thu01b0u01a1ngTerry tu1ee9c giu1eadn khi phu1ea3i bu1ecb u0111au cu00f9ng lu00fac khi tu00ean kia u0111ang bu1ecb thu01b0u01a1ng4. Du1ea5u hiu1ec7u cu1ee7a Ku1ebft thu00fac cu00f3 hu1eadu?Lee Rang không nên ngu01b0u1eddi u0111u1ebfn giu1ebft Ji Ah u0111u1ec3 cu1ee9u anh trai mu00ecnh, sau khoản thời gian nghe mu1ed9t phu00e1t su00fang cu1ee7a tu00ean u0111u01b0u1ee3c cu1eed u0111u1ebfn nhu1eafm cu00f2i vu00e0o nu1eef chu00ednh thu00ec mu1ed9t cu1ea3nh tảo hu1ea1nh phu00fac, lu00e3ng mu1ea1n vu00e0 giu1ea3n du1ecb u0111u01b0u1ee3c hiu1ec7n ra, u0111u00e2y lu00e0 bu00e1o tru01b0u1edbc mang lại mu1ed9t ku1ebft thu00fac cu00f3 hu1eadu?Bu1ed9 phim Bu1ea1n trai tu00f4i lu00e0 Hu1ed3 Ly u0111u01b0u1ee3c phu00e1t su00f3ng mu1ed7i tu1ed1i thu1ee9 4 vu00e0 5 tru00ean TvN, u0111u1eebng bu1ecf lu1ee1 nhị tu1eadp cuu1ed1i cu1ee7a phim nhu00e9!!Hu00e3y nhu1edb theo du00f5i dacnhiem.vnu0111u1ec3 cu00f3 nhu1eefng thu00f4ng tin mu1edbi nhu1ea5t!!