Tây du ký

Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi trăng tròn Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100
Bảy hồ ly báo cừu độc hiểm

Ba thầy trò bị dung dịch mê mang


Khi ấy tứ thầy trò Tam Tạng đi đặng một lát, xảy thấy lầu các chập chồng, cung đền vòi vọi.

Tam Tạng dừng con ngữa nói rằng:

- Ðồ đệ, ngươi xem demo chỗ gì đấy vậy?.

Bạn đang xem: Tây du chap 73 next chap 74

Tôn Hành mang coi lại như cảnh tiên, ngay lập tức thưa rằng:

- Ðó chắc là am chùa, hãy vào trong new rõ.

Bốn thầy trò đồng đi tới thấy trên cửa ngõ đá gồm khảm cha chữ rằng: Huỳnh hoa quán, nghĩa là: Am Huỳnh hoa.

Bát Giới nói:

- Ðây là am đạo sĩ, mặc dù vẫn không giống đạo, tuy vậy cũng bạn tu, hãy vào có tác dụng quen cho biết.

Sa Tăng nói:

- Phải, một là xem cảnh sắc cho biết, nhị là kiếm cơm chay đến thầy.

Bốn thầy trò ưa thích vào cửa ngõ ngoài, cho cửa ngõ trong thấy bao gồm đôi liễn rằng:

Lá white cành vàng nhà võ sĩ,

Cỏ châu hoa ngọc rượu cồn thần tiên.

Tôn Hành Giả cười rằng:

- Ðây là am đạo sĩ luyện thuốc chắc chắn mé trong lò bếp hẳn hoi.

Bước vào vào thấy đạo sĩ đương ngồi vò thuốc, Tam Tạng kêu béo rằng:

- Lão thần tiên, bựa tăng ra mắt.

Nói rồi lập tức bái.

Ðạo sĩ giựt bản thân ngó lại, ngay tắp lự buông viên thuốc, xốc áo cách xuống nghinh tiếp rằng:

- Xin mời sư phụ vào trong.

Tam Tạng phấn chấn vào trong, ngó thấy thờ cha ông Tam Thanh, tức thì cúi đầu có tác dụng lễ.

Ðạo sĩ bảo tiểu đồng pha trà.

Chẳng ngờ bảy con tinh dòng là bàn sinh hoạt với đạo sĩ, từ khi bảo con ra cự chiến thì bọn chúng nó đã chạy qua am đạo sĩ, lo may quần áo mới vào phòng, đồng tử vào nấu bếp nước, bảy người vợ ấy hỏi rằng:

- bao gồm một Hòa Thượng phệ trắng nên chăng?.

Ðồng tử nói:

- Có.

Bảy thiếu phụ ấy hỏi:

- có Hòa Thượng mỏ dài tai béo chăng?.

Ðồng tử nói gồm nữa.

Bảy người vợ ấy dặn rằng:

- Ngươi lấy nước ra, rồi láy thầy ngươi vào đến ta nói chuyện.

Ðồng tử y lời.

Ðoạn thầy đạo sĩ thấy tiểu đồng láy mình, ko rõ chuyện chi, ngay tức khắc mời Tam Tạng uống nước, rồi vùng dậy thưa rằng:

- Xin thầy nằm nghỉ lưng, tôi vào trong một chút.

Nói rồi vào sau phong, thấy bảy bạn nữ ấy quỳ lạy thưa rằng:

- Sư huynh ôi, đái muội xin thưa một chuyện.

Ðạo sĩ bảo đồng tử đỡ dậy nói:

- Hồi sớm các em đến, mời ta nói chuyện. Song mắc vò dung dịch lỡ tay, do thuốc ấy kỵ bọn bà, đề xuất ta không dám giới thiệu mà đàm đạo, hiện nay vò thuốc vừa rồi, kế gồm khách tới, xin các em chớ phiền, gồm chuyện chi thì nói.

Bảy thanh nữ ấy thưa rằng:

- Bởi có khách em new cậy anh, nếu khách đi rồi bao gồm nói cũng vô ích. Nguyên tứ sãi ấy làm việc Ðông Ðộ đi thỉnh kinh, hồi nhanh chóng mai, Ðường Tăng vào nhà tôi xin cơm, tôi gồm nghe đồn Ðường Tăng là người tu hành mười kiếp, nếu ăn một từng miếng thịt nó thì sống nghìn năm. Bởi cớ ấy bắt buộc tôi bắt nó, sau bị Hòa Thượng mỏ dài tai béo đón shop chúng tôi Trạt cấu tuyền, trước giành áo quần, rồi đòi tắm phổ biến với bọn chúng tôi, chúng tôi năn nỉ không còn lời ko đặng, nó lõa thể khiêu vũ đùng xuống, làm cho ngang ko được, hóa ra bé cá leo cứ lủi vào háng mà tung, nó chọc không đặng, vác đinh cha đập bà bầu tôi thiếu hụt chút nữa mà vứt mạng; bà mẹ tôi sợ chết, buộc phải chịu nhục chạy về; sai các con ra tiến công với nó, chần chừ mất còn, bắt buộc đến mong huynh trưởng xin tưởng nghĩa đồng song, ra mức độ trả giùm ân oán nọ.

Ðạo sĩ nghe nói bực tức đáp rằng:

- bè bạn ác tăng nầy vô lể lắm, để anh lập núm báo chiên cho.

Bảy nữ giới ấy đồng lạy tạ, thưa rằng:

- Như huynh trổ tài thì những em xin trợ chiến.

Ðạo sĩ nói:

- Ðánh làm đưa ra cho mệt, dụng sức chẳng bằng dụng mưu. Các em theo ta khiêng cái thang bắc lên trinh, lấy rương nhỏ dại đem xuống đây.

Bảy nữ ấy y lời.

Chừng đem rương xuống, đạo sĩ lấy chìa khóa mở rương ra lấy một chút thuốc nhưng mà nói rằng:

- dung dịch độc này là một trong trăm thiết bị cứt chim, đựng đúng một nghìn cân, new sắc đem nước, rồi ngào nước ấy kẹo lại còn một gáo, một gáo ấy ngào khô lại sở hữu ba phân, giả dụ ai khi uống vào thì chết; ni ta sử dụng thuốc báu nầy nội một lai, cũng đủ giết một mạng, còn thần tiên uống tới tía lai cũng bay hồn, sợ hãi đám sãi nầy tất cả thần thông, phải dụng tới bố lai new chắc ý. Nhanh chóng lấy cân tiểu ly ra đây?.

Ðồng tử lấy cân tiểu ly dưng liền, đạo sĩ cân đủ một cân hai lai độc dược, chia nhỏ ra làm bốn phần, rồi rước mười nhị trái hồng táo, mỗi trái hầu như dùi lỗ nhỏ, bỏ độc dược một lai, bịt lại như cũ, cứ một thông thường tra để ba trái hồng táo, lại lấy cha trái hắc táo bị cắn để vào một trong những chung, sắp đến nằm chung trên năm dòng dĩa, rồi nói rằng:

- nếu như ta ra hỏi chưa phải Ðường Tăng thì thôi, bởi quả thiệt Ðường Tăng thì ta bảo rước đồ siêu thị nước thì các ngươi chế nước trà vào khoảng thời gian chén ấy, bảo đồng tử bưng ra nhưng thuốc bọn chúng nó đến rảnh.

Dặn rồi nắm áo mới, cách ra bái cùng nói rằng:

- Xin lỗi cùng với mấy thầy, nãy tiếng tôi mắc ra sau, bảo trẻ dọn cơm trắng chay; đề nghị không hầu đặng.

Tam Tạng nói:

- Tôi new làm quen, đâu dám chịu thanh minh theo khách hàng cũ.

Ðạo sĩ cười rằng:

- bản thân là tín đồ tu hành, đãi cơm trắng chay đạm bạc, tất cả trọng đưa ra mà chối từ. Chẳng hay thầy ở núi nào mang lại đây, xin phân đến rõ?.

Tam Tạng nói:

- xấu tăng ở Ðông Ðộ Ðại Ðường, vưng chỉ qua tây thiên thỉnh ghê tại Lôi âm tự. Nay new đi ngang qua cung tiên, yêu cầu vào ra mắt.

Ðạo sĩ nghe nói mừng hớn hở thưa rằng:

- Sư phụ từ bi như Phật, đái đạo ko hay nhưng mà nghinh tiếp, xin hỉ xả một phen!.

Nói rồi kêu tuỳ nhi bảo cầm cố trà new và dọn cơm cho mau.

Ðồng tử vào bưng năm chén nước trà bắt đầu chế gồm bỏ táo bị cắn đem ra.

Ðạo sĩ bưng bát trà cơ mà đưa đến Tam Tạng mà thưa rằng:

- Xin thầy nhậu nước.

Rồi đưa cho chén bát Giái, Sa Tăng và Hành Giả mỗi cá nhân mỗi chung, mà lại mời uống.

Tôn Hành trả lanh nhỏ mắt, thấy thông thường trà của đạo sĩ chưa hẳn hồng táo, sinh nghi ngay thức thì nói rằng:

- Xin đổi chén nầy mang lại thầy.

Ðạo sĩ mỉm cười rằng:

- không đủ can đảm giấu thầy: do tôi tìm đặng tất cả mười hai trái hồng táo apple mà thôi, buộc phải để một bình thường trà ba trái nhưng đãi khách. Còn tôi dùng vật như vọc hầu cho vừa lễ lẽ nào đổi ô hãng apple cho thầy!.

Tôn Hành Giả mỉm cười rằng:

- Tôn xin kính đổi mang đến chủ nhà, vày tánh tôi không ưa hồng táo.

Tam Tạng nói:

- Ngộ Không, tiên trưởng có lòng đãi khách, ngươi hãy siêu thị cho rồi, còn đổi lựa chọn làm chi nữa?.

Tôn Hành Giả không đủ can đảm cãi, bưng bát nước mà lại ngó chừng.

Thấy bát Giới uống thông thường nước rồi, vớt bố trái hồng táo apple nuốt hết!

Tam Tạng, Sa Tăng nạp năng lượng sau.

Tôn Hành giả không uống, bởi hồ nghi bọn chúng thuốc, bởi vì hai thứ hãng apple khác nhau.

Giây phút chén Giới biến hóa sắc, coi bộ thất thần, Sa Tăng tung nước mắt, Tam Tạng sôi bong bóng mồm! Ðồng xây xẩm bửa nhào xuống đất!

Tôn Hành đưa biết cha người mắc dung dịch độc, ngay tức thì bưng chén bát nước trà, đổ hắt lên mặt đạo sĩ.

Ðạo sĩ đưa tay áo ra đỡ, bát trà rơi xuống đất, kêu một cái cảng bể nát tan.

Ðạo sĩ giận rằng:

- Hòa Thượng này lỗ mảng thừa chừng, cớ làm sao đập chén bát trà ta bể nát?.

Tôn Hành giả mắng rằng:

- Ngươi tất cả thấy cha người của ta ra thể làm sao chăng, còn rỉ tai gì nữa, ta với ngươi có câu hỏi chi cừu oán, sao ngươi vứt độc dược vào nước trà nhưng mà thuốc thầy ta?.

Ðạo sĩ nói:

- Ngươi là súc sanh, tại ngươi khiến họa, ngươi chưa bao giờ hay sao?.

Tôn Hành trả nói:

- bọn họ mới vào cửa ngõ ngươi, không hề nói xúc phạm điều chi, sao gọi là tạo họa?.

Ðạo sĩ nói:

- Ngươi tất cả xin cơm trắng tại rượu cồn Bàng tứ chăng? Ngươi tất cả tắm trên ao Trạt cấu chăng?.

Tôn Hành giả nói:

- Ao Trạt cấu là chỗ bảy con tinh dòng tắm, ngươi đang nói ra lời ấy, chắc hẳn rằng ngươi bao gồm tư tình với chúng nó, thì cũng là 1 trong những lũ yêu tinh. Ðố ngươi chạy đi đâu mang đến khỏi, coi thiết bảng ta đây?.

Nói rồi móc thiết bảng vào lỗ tai, dồi lên một cái, hóa mập như thường, đập đầu đạo sĩ.

Ðạo sĩ chạy vào trong, mang một cây gươm báu ra, láo lếu chiến cùng với Hành Giả.

Khi ấy bảy con tinh cái túa ra nói rằng:

- Sư huynh đừng tiến công làm đưa ra cho mệt nhọc sức, để bà bầu tôi bắt nó cho.

Tôn Hành đưa thấy càng thêm giận, nhì tay nhập một cố gắng thiết bảng đập đùa, bảy nhỏ tinh cái cô quạnh áo ra, chuyển bụng trắng nõn, lấy lệ chỉ tơ vào rún cất cánh ra, làm cho như mui ghe bịt bùng, chụp Hành mang ở dưới.

Tôn Hành mang thấy việc không xuôi, liền cân đẩu vân nhảy đứng trên mây thở hổn hển, ngó xuống thấy chỉ tơ giăng trắng dã, bao che quán Huỳnh hoa, kinh hãi nói rằng:

- Dữ thiệt, dữ thiệt! nhát chi bát Giới bị vấp tơ mà bửa u đầu! đề xuất mình ko chạy cho mau, thì cũng trở nên như vậy! ni thầy và hai em hầu như bị thuốc độc, dễ thường mình quăng quật mà đi. Vả lại không biết cốt nó là tương đương gì thành tinh, thế này cần truy nguyên bắt đầu cứu đặng.

Nói rồi niệm chú thâu Thổ Ðịa mang lại hỏi rằng:

- Bảy nhỏ tinh cái cốt nó là chi, mà lại hóa tơ như lưới?.

Thổ Ðịa thưa rằng:

- Như chúng nó sắp tới gần mười năm, mà năm ngoái tôi new thấy nó hiện nguyên hình một lượt là bảy con Trì tru tinh, là con nhền nhện, nó hóa loại gián nhện ra dây tơ đó.

Tôn Hành mang mừng rằng:

- vì thế thì dễ trị lắm, thôi ngươi lui về mà nghỉ.

Thổ Ðịa lạy rồi đổi thay đi.

Còn Tôn Hành trả liền mang lại am Huỳnh hoa, nhổ lông đuôi rộng bảy chục sợi, trở nên ra một bè bạn khỉ, tay gần như cầm đa số nạng hai, ra hiệu lịnh cho bè đảng khỉ, đồng hè xốc nạng vào dây tơ và vặn xa lấy ra một lượt, mỗi bé khỉ kéo dây tơ ra hơn mười mấy cân, bảy con nhền nhện dính theo tơ to gần bởi cái mủng.

Bảy nhỏ Trì tru tinh đầy đủ cóng cẳng rút cổ, năn nỉ xin tha.

Tôn Hành mang nói:

- những ngươi trả thầy đến ta, thì khỏi chết.

Bảy bé Trì tru tinh kêu lớn rằng:

- Sư huynh ôi! Xin trả Ðường Tăng nhưng cứu mạng những em kẻo tội nghiệp.

Ðạo sĩ ló cổ ra nói rằng:

- Em ôi! Anh muốn nạp năng lượng thịt Ðường Tăng, thiệt cứu những em chẳng đặng.

Bất nhơn tại Ðạo sĩ, hèn nào Ngộ không phải như vậy cũng hay, giả dụ tha bảy mạng đó, thì ngày tiếp theo bao mạng fan nhiều lắm.

Tôn Hành Giả bực tức nói lớn rằng:

- ko trả thầy ta lại, thì coi các em ngươi ra thể nào?.

Nói rồi đập bảy bé nhền nhện như dần chả! Rồi giún bản thân thâu lông lại, rượt Ðạo sĩ cơ mà đập, đạo sĩ rút gươm cự chiến, sáu mươi hiệp đạo sĩ mát tay ngay tức khắc mở dây nịt, đơn lẻ áo ra hóa hình cao lớn, nghe trong bản thân bực lên một tiếng, giở hai cánh tay lên, 2 bên hông hiện cả ngàn con mắt, chiếu muôn đạo hào quang, chụp Hành giả như úp trong dòng chậu!

Tôn Hành trả không thấy đường đi đà khó bề lui tới, Tôn Hành Giả cân nặng đẩu vân nhảy lên bị hào quang va đầu, đau nhức như bửa, ngã nhào ra đường thể trồng chuối ngược, khiếp hãi than rằng:

- Xui quá, xui quá! mẫu đầu này hiện nay hết cứng rồi! xưa nay bị trời đánh, búa vấp ngã cũng ko núng, cớ gì nay chạm hào quang quẻ nầy nhưng xiều đi.

Xem thêm: Phim Hoạt Hình Nhóc Miko Cô Bé Nhí Nhảnh Tiếng Việt 3, Phim Hoạt Hình Nhóc Miko Tiếng Việt

Vừa nói vừa vò đầu, thiệt đã mềm mụp, Tôn Hành trả nghĩ rằng:

- Xung quanh cũng trở thành hào quang bao trùm chắc cứng, chi bởi lủi xuống khu đất thì chấm dứt hơn.

Liền niệm chú dun mình hóa ra nhỏ trúc, mài riết xuống đất cơ mà trốn đi, được ít dặm ló đầu lên, cũng còn đụng hào quang quẻ cứng ngắt, lủi hơn hai mươi dặm nữa, ló đầu new khỏi hào quang. Ấy là trên hào quang nhiều năm lắm, rộng mười mấy dặm đường.

Khi ấy Tôn Hành trả trồi lên hiện tại nguyên hình, sẽ mỏi mệt và đau mình không còn sức, nghĩ về tới thầy bị dung dịch độc, hễ lòng rơi lụy thở than.

Xảy nghe giờ đồng hồ khóc kể mặt núi, Tôn Hành đưa đi lần cho ngó thấy một tín đồ đờn bà để chế, tay trái bưng mâm cơm, tay mặt vậy ít tờ giấy chi phí vàng bạc đãi và đi và khóc với than.

Tôn Hành mang xem thấy từ chối chắc lưỡi than rằng:

Người đứt ruột chạm chán người ruột đứt,

Mắt rơi châu quan sát mắt châu rơi.

- Ðể ta hỏi thăm fan ấy khóc việc chi mang lại biết.

Nghĩ rồi đặt chân vào bái với hỏi rằng:

- Chẳng hay thiếm khóc chuyện chi?.

Người bầy bà ấy lau nước đôi mắt nói rằng:

- ông xã tôi đi cài tre của đạo sĩ ở am Huỳnh hoa, cãi lẫy các tiếng, đạo sĩ cho uống nước tra, gia độc dược đến nổi bỏ mình, bắt buộc tôi đem cơm trắng canh đến mộ mà cúng cùng đốt giấy chi phí vàng bạc bẽo gọi là chút nghĩa vk chồng.

Tôn Hành trả nghe nói đụng lòng sa nước mắt.

Nàng ấy có tác dụng mặt giận nói rằng:

- Thiệt ngươi do dự điều quá, ta rầu ông chồng mà khóc, sao ngươi lại nhái mà chòng ghẹo ta?.

Tôn Hành giả nói:

- Xin thiếm giảm giận, để tôi giải nghĩa cho rành: Tôi là học tập trò khủng của Ðường Tăng, ở Ðông đô đi thỉnh kinh đến Thiên tử, thầy trò xẹp nghỉ tại am Huỳnh hoa, bị đạo sĩ thuốc nước trà, thầy tôi cùng hai sư đệ đều gần chết, có một mình tôi không uống nước trà yêu cầu khỏi dung dịch độc, tôi tấn công với nó nửa ngày, nó cổi áo hiện con mắt vô vàn theo 2 bên sườn, hào quang quẻ ra bao phủ, tôi chuyển đổi mới trốn ra khỏi. Nay nghe thiếm thuật chuyện, tôi mủi lòng rơi lụy, vì ông xã thiếm cùng thầy tôi cũng trở nên thuốc độc, mà thiếm còn thờ tế đền rồng ơn, tôi băn khoăn lấy chi đáp nghĩa thầy, bắt buộc tủi âm thầm chớ chưa phải có lòng diễu cợt.

Nàng ấy bái với nói rằng:

- Xin thầy miễn chấp, vì tôi ngạc nhiên sự khốn nàn như vậy. Nguyên đạo sĩ ấy hiệu là Bá nhãn ma quan, tên tộc là Ða mục Quái. Thầy cũng thần thông mới chuyển đổi ra ngoài hào quang đãng ấy, tuy nhiên chắc cự không lại Bá nhãn ma quan, để tôi điềm duy nhất vị thánh thánh thiện trị đặng hào quang đãng của Ða mục Quái.

Tôn Hành đưa nghe nói mầng quá, tức khắc bái mà lại hỏi rằng:

- Xin thiếm có tác dụng ơn chỉ giúp.

Nàng ấy nói:

- Tôi chỉ giùm trừ nó nhưng mà báo cừu, chớ cứu giúp tôn sư cũng ko kịp.

Tôn Hành trả hỏi:

- vị cớ làm sao vậy?.

Nàng ấy nói:

- dung dịch ấy to gan lớn mật dữ lắm, nội trong ba bữa thì mục xương. Ni thầy đi thỉnh thánh hiền khô về mang lại thì trễ rồi, e vượt kỳ cứu vãn không đặng.

Tôn Hành đưa nói:

- Tôi tài năng đi mau sản phẩm nhứt dầu bao xa đi nội nửa ngày.

Nàng ấy nói:

- Ðặng như vậy thì tôi chỉ giùm cho, hoặc may cứu vãn tôn sư khỏi thác, đây mang đến núi tử vân xa hơn ngàn dặm, vào núi ấy gồm động Thiên hoa, bà Tì Lam là dữ thế chủ động ấy, trừ đặng Thiên nhãn ma quan.

Tôn Hành trả hỏi:

- Bà ấy sinh sống phía nào?.

Nàng ấy chỉ với nói rằng:

- Ði ngay phía nam đó.

Tôn Hành đưa ngó lại không thấy cô bé ấy, ngó lên mây thấy Lê đánh thánh chủng loại đương đằng vân.

Tôn Hành đưa đằng vân theo, lạy tạ ơn với hỏi rằng:

- Chẳng tuyệt Thánh mẫu ở đâu đến đây, mà chỉ đường mách bảo?.

Lê đánh Thánh mẫu đáp rằng:

- Ta đi phó hội Long hoa bên Ðông hải new về đến đây, biết Ðường Tăng bao gồm nạn nên có thể giùm, như Ðại Thánh đi thỉnh, đừng nói ta chỉ đường, bởi vì bà Tì Lam xuất xắc trách lắm.

Tôn Hành đưa tạ từ, bay qua núi Tử vân, search vào hễ Thiên hoa, ko thấy ai tốt thoáng. Tôn Hành giả hồ nghi bà ấy đi khỏi, bắt đầu lần cho tới sau vườn, thấy một bà già ngồi trên chỏng. Tôn Hành mang bái và thưa rằng:

- Kính mừng bà Tì Lam tình nhân tát.

Bà Tì Lam cách xuống chỏng đáp lễ hỏi rằng:

- Ðại Thánh nơi đâu đến đây?.

Tôn Hành trả hỏi:

- Sao nhưng mà biết tôi?.

Bà Tì Lam nói:

- năm trước Ðại Thánh làm phản thiên cung, ai nấy phần lớn nghe giờ biết hình hết thảy.

Tôn Hành giả nói:

- nay tôi thọ giáo theo phép Phật, chắc ý trung nhân Tát không hay.

Bà Tì Lam hỏi:

- Ðại Thánh quy y hồi nào? Ta mừng giùm đến đó.

Tôn Hành đưa nói:

- ni tôi bảo hộ Ðường Tăng sư phụ đi thỉnh kinh Tây Phương, kẹ am Huỳnh hoa, bị đạo sĩ dung dịch trà độc dược, thầy tôi cùng hai sư đệ sát miền, tôi tiến công với nó bị hào quang đãng vây mình, tôi chuyển đổi ra khỏi. Nghe đồn người yêu Tát trị hào quang đặng, buộc phải tôi tìm tới khẩn cầu.

Tì Lam nói:

- Ta từ ngày đi phó hội Ngư lam mặt Quan Âm, thì đang ẩn mình chỗ vườn hoa ko ai chạm mặt mặt, chẳng hay bạn nào biết địa điểm mà chỉ rành?.

Tôn Hành giả nói:

- Tôi là nhỏ quỷ thông thương, ai sống ẩn chỗ nào cũng kiếm đặng.

Tì Lam nói:

- Thiệt ta không thích đi, tuy nhiên vị tình Ðại Thánh khẩn cầu, đời nào chẳng giúp việc thỉnh kinh nhưng từ chối! Thôi thôi, ta rán giúp Ðại Thánh một phen.

Tôn Hành trả tạ ơn rằng:

- Tôi khôn cùng cảm đức người yêu tát, tuy nhiên chưa rõ đem các binh khí chi?.

Tì Lam nói:

- Ta bao gồm cây kim thêu, yêu cầu trị nó đặng.

Tôn Hành trả nói:

- đều kim thêu, ý trung nhân Tát muốn dùng một gánh mà lại trị nó, Lão Tôn cũng chịu đựng dưng; vì chưng vật ấy bao gồm sẳn.

Tì Lam nói:

- Ðại Thánh làm thế nào mà bao gồm kim thêu nhiều vậy! giả dụ là kim đồng, kim sắt, kim vàng hầu như trị nó không đặng. Bửu bối của ta không phải loại kim, ấy của nhỏ ta luyện trong mặt nhựt.

Tôn Hành trả hỏi:

- Lịnh lang là ai?.

Tì Lam nói:

- con ta là Mão nhựt tinh.

Tôn Hành đưa nghe nói càng hại lắm.

Bay một lát gần tới am Huỳnh hoa, thấy hào quang đãng sáng giới, Tôn Hành giả chỉ và nói rằng:

- nơi hào quang sẽ là am Huỳnh hoa.

Tì Lam lấy cây kim vào bâu áo, coi nhỏ tuổi như gai lông mày, nhiều năm chừng năm sáu phân mộc. Cố kim ấy phóng lên thinh không nghe nổ vang một tiếng, hào quang biến đổi mất.

Tôn Hành Giả phấn chấn khen rằng:

- tuyệt lắm tốt lắm, tìm kim tìm kim.

Tì Lam đưa kim ra nói rằng:

- Ta đã thâu nó lại rồi, óc mất đâu mà kiếm.

Tôn Hành mang xông vào am, thấy đạo sĩ nhắm mắt như đui đứng trơ như chết.

Tôn Hành trả mắng rằng:

- nhỏ tinh nầy làm bộ đui với ai?.

Hỏi rồi lấy thiết bảng mong mỏi đập.

Tì Lam can rằng:

- Ðại Thánh đừng tấn công nó hãy vào coi sư phụ ra thể nào?.

Tôn Hành mang y lời, vào am thấy bố thầy trò nằm bên dưới đất, sôi đàm cả vũng.

Tôn Hành mang khóc rằng:

- cố gắng này đã chết cứng rồi, cứu sao cho đặng.

Tì Lam vừa tới nói rằng:

- Ðại Thánh đừng phiền muộn làm chi! ngày này ta cho đây, đã có tác dụng ơn phải khiến cho trót. Ðại Thánh hãy đem cha huờn dung dịch giải độc này cho vào miệng bố thầy trò, tức tốc sống lại.

Tôn Hành giả lấy bố viên thuốc cạy răng cha thầy trò bỏ thuốc vào.

Giây phút thuốc tan thấm vào bụng, tía thầy trò thức giấc lần, ói mửa hết độc dược.

Bát Giới lồm cồm đợi dậy nói rằng:

- Nó làm cho tợ như bi đát chết!.

Tam Tạng, Sa Tăng đồng thức giấc dậy nói rằng:

- Nãy giờ chống mặt quá, ngỡ là bị tiêu diệt rồi!.

Tôn Hành đưa nói:

- Thầy với hai em bị uống trà độc dược, còn nếu như không nhờ bà Tì Lam bồ Tát mang đến thuốc giải, thì đã chết thiệt rồi, mau mau đi tạ ơn người yêu tát.

Ba thầy trò y lời lạy tạ. Bát Giới hỏi:

- Sư huynh, đạo sĩ ấy hiện nay nó sinh sống đâu? Xin chỉ mang đến tôi, đặng tôi hỏi nó một lời, vày cớ nào mà nó thuốc hết cha mạng.

Tôn Hành trả thuật chuyện lại. Rồi chỉ cùng nói rằng:

- Nó làm cỗ đui, đương đứng ngoài kia dụi con mắt đó.

Bát Giới xách đinh tía xốc ra.

Tì Lam chống lại nói rằng:

- Ta xin tội mang lại nó.

Bát Giới nói:

- Nó anh em với bảy nhỏ nhền nhện thì cũng là yêu quái, còn dung nó làm cho chi?.

Tì Lam nói:

- Thiên Bồng sút giận, Ðại Thánh đang biết trong hễ ta không có ai, nhằm bắt nó về giữ cửa.

Tôn Hành đưa thưa rằng:

- shop chúng tôi đội ơn bồ Tát rất nhiều, lẽ như thế nào dám cãi lịnh. Tuy nhiên bà bảo nó hiện tại nguyên hình cho đồng đội tôi thử coi?.

Tì Lam nói:

- cạnh tranh gì sự đó.

Nói rồi liền duy nhất cái, đạo sĩ ngã lăn hiện nguyên hình là nhỏ ngô công, nhiều năm gần tía thước.

Tì Lam mang ngón tay út đỡ nhỏ rít dậy, đằng vân về động Thiên hoa.

Còn chén Giới hỏi Hành đưa rằng:

- Bà ấy giỏi lắm tốt sao, mà lại không sợ vật dữ hé?.

Tôn Hành Giả cười cợt rằng:

- Ta hỏi thăm bà ấy xưng là bà mẹ sao Mão như kê, có thể bà nầy cốt là kê mái; vì chưng gà hay ăn rít, đề nghị bắt nó như chơi.

Tam Tạng nghe nói càng lạy nữa, rồi bảo những trò dọn cơm nước nạp năng lượng uống xong xuôi.