*

Trong chương trình bảng tính, thanh cách làm cho biết:

A. Địa chỉ của ô được chọn.

Bạn đang xem: Thành công thức cho ta biết điều gì

B. Khối ô được chọn.

C. Sản phẩm hoặc cột được chọn.

D. Tài liệu hoặc bí quyết của ô được chọn.


*

Trong công tác bảng tính, thanh công thức cho biết nội dung (dữ liệu hoặc công thức) của ô được chọn.

Đáp án: D


*

Trong chương trình bảng tính, thanh công thức cho biết: 

A. địa chỉ của ô được chọn. 

B. khối ô được chọn. 

C.

Xem thêm: Top 15+ Phim Hoạt Hình Nhật Bản Hay Ý Nghĩa Nhất "Đốn Tim" Fan

 hàng hoặc cột được chọn. 

D. dữ liệu hoặc công thức của ô được chọn. 


Vai trò của thanh công thức?

A. Hiển thị công thức 

B. Nhập cùng hiển thị tài liệu hoặc công thức trong ô tính

C. Nhập địa chỉ ô đang rất được chọn 

D. Xử trí dữ liệu


Câu 21: Hộp tên cho biết:

a. Câu chữ của ô đang được chọn b. Địa chỉ của ô đang được chọn

c. Công thức của ô đang được chọn d. Tài liệu của ô đang rất được chọn

Câu 22: Thanh công thức cho ta biết nội dung của ô đang rất được chọn.

a. Đúng b. Sai

Câu 23: Nếu chọn đồng thời những khối ô không giống nhau, ta lựa chọn khối thứ nhất và nhấn lựa chọn phím nào nhằm lần lượt chọn các khối ô tiếp theo

a. Alt b. Ctrl c. Shift d. Phím nào thì cũng được

Câu 24Để giữ lại kết quả làm câu hỏi em hoàn toàn có thể sử dụng trong số những cách sau:

a. Lựa chọn File, Save cùng đặt tên mang đến bảng tính.

b. Nháy vào nút biểu tượng để triển khai lệnh Save cùng gõ tên mang đến bảng tính.

c. Giữ lại phím Ctrl và nhấn phím S, gõ thương hiệu vào bảng tính.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 25: Để mở một bảng tính bắt đầu ta nháy vào nút lệnh:

a. Save b. Open

c. Print d. New

Câu 26: Để giữ bảng tính đã tất cả sẵn trên máy vi tính với một tên không giống ta sử dụng lệnh:

a. File  Save b. File  Save As

c. Save d. File  New

Câu 27: Địa chỉ của khối gồm những ô ở trên những cột C, D, E và nằm trên những hàng 2, 3, 4, 5 là:

a. C2: E4 b. C2 : E5

c. D2 : E5 d. C3 : E5

Câu 28: Khi nhập chấm dứt một phương pháp ở ô tính em phải làm cái gi để kết thúc:

a. Nhận Enter b. Nháy chuột vào nút 

c. Không thực hiện gì cả d. Cả a với b những đúng

Câu 29: Các kí hiệu dùng để kí hiệu những phép toán

a. + - . : b. + - * / c. ^ / : x d. + - ^

Câu 30: Thông hay trong Excel, dấu phẩy (,) được dùng để phân giải pháp hàng nghìn, hàng triệu…, lốt chấm (.) để phân làn phần nguyên cùng phần thập phân.