Excel mang đến dacnhiem.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

Bắt đầu tìm hiểu về bí quyết tạo công thức và sử dụng những hàm tích phù hợp sẵn nhằm thực hiện đo lường và tính toán và xử lý vấn đề.

Bạn đang xem: Thành công thức có chức năng gì


*

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể tương đối khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Bài viết liên quan về sự không giống biệt.


Quan trọng: Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về XLOOKUP với VLOOKUP, tương tự như như nhau. Hãy thử cần sử dụng hàm XLOOKUP mới, một phiên phiên bản VLOOKUP được cải tiến hoạt động theo ngẫu nhiên hướng nào và trả về kết quả khớp chính xác theo mặc định, làm cho việc sử dụng dễ dàng và tiện lợi hơn đối với phiên phiên bản trước của nó.


Chọn một ô hoặc nhập địa chỉ của ô kia vào ô được chọn.

*

Nhập một toán tử. Ví dụ: – chất nhận được trừ.

Chọn ô tiếp theo sau hoặc nhập add của ô đó vào ô được chọn.

*

Nhấn Enter. Tác dụng của phép tính sẽ xuất hiện trong ô chứa công thức.

Xem công thức

Khi nhập công thức vào một ô, công thức đó cũng trở thành xuất hiện trong Thanh công thức.

*

Để coi công thức, hãy lựa chọn 1 ô và bí quyết sẽ lộ diện trong thanh công thức.

*

Nhập công thức gồm chứa một hàm tích đúng theo sẵn

Chọn một ô trống.

Nhập dấu bởi =, rồi nhập hàm. Ví dụ: =SUM để tính tổng doanh số.

Nhập vết mở ngoặc (.

Chọn dải ô, rồi nhập lốt đóng ngoặc đơn).

*

Nhấn Enter để nhấn kết quả.

Tải xuống Sổ thao tác hướng dẫn về công thức của chúng tôi

Chúng tôi sẽ tổng thích hợp Sổ làm cho việc bước đầu với các công thức để bạn cũng có thể tải xuống. Nếu bạn mới làm cho quen với Excel hoặc ngay cả khi bạn đã sở hữu kinh nghiệm sử dụng Excel, bạn cũng có thể xem qua các công thức phổ biến nhất của Excel vào nội dung giới thiệu này. Với các ví dụ thực tiễn và hình hình ảnh trực quan lại hữu ích, bạn sẽ có thể sử dụng các hàm Sum, Count, Average với Vlookup như một chuyên gia.

Công thức chuyên sâu

Bạn rất có thể duyệt qua những mục riêng lẻ dưới đây để bài viết liên quan về thành phần rõ ràng trong hàm.


Các phần của một công thức Excel

Công thức còn tồn tại thể bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các thành phần sau đây: hàm, tham chiếu, toán tử cùng hằng số.

Các phần của một công thức

*

1. Hàm: Hàm PI() trả về quý hiếm của số pi: 3,142...

2. Tham chiếu: A2 trả về quý giá trong ô A2.

Xem thêm:

3. Hằng số: giá trị số hoặc văn phiên bản được nhập thẳng vào công thức, ví dụ như 2.

4. Toán tử: Toán tử ^ (mũ) nâng một trong những lên một bậc lũy thừa và toán tử * (dấu sao) nhân các số.Một tham chiếu dấn dạng một ô hoặc một phạm vi ô trên trang tính và đến Excel biết vị trí tìm quý hiếm hoặc dữ liệu mà bạn muốn dùng trong công thức. Bạn có thể dùng những tham chiếu để sử dụng những dữ liệu được bao hàm trong các phần không giống của một trang tính vào một công thức hoặc sử dụng giá trị xuất phát điểm từ 1 ô trong một trong những công thức. Chúng ta cũng có thể tham chiếu mang lại ô trên các trang tính khác trong và một sổ làm việc và đến các sổ thao tác khác. Các tham chiếu mang đến ô trong số sổ thao tác làm việc khác được điện thoại tư vấn là những nối kết hoặc tham chiếu ngoài.

vẻ bên ngoài tham chiếu A1

Theo khoác định, Excel sẽ thực hiện kiểu tham chiếu A1, tham chiếu cho cột có chữ cái (từ A mang lại XFD, tổng số 16.384 cột) cùng tham chiếu mang đến hàng có số (từ 1 đến 1.048.576). Các chữ dòng và số này được điện thoại tư vấn là các đầu đề hàng cùng cột. Để tham chiếu mang đến một ô, nhập chữ cái của cột rồi đến số của hàng. Ví dụ: B2 tham chiếu đến ô giao cắt giữa cột B và mặt hàng 2.

Để tham chiếu đến

Sử dụng

Ô vào cột A với hàng 10

A10

Phạm vi ô thân cột A và các hàng từ 10 cho 20

A10:A20

Phạm vi ô thân hàng 15 và các cột từ bỏ B mang lại E

B15:E15

Tất cả các ô trong hàng 5

5:5

Tất cả các ô trong sản phẩm 5 cho 10

5:10

Tất cả những ô vào cột H

H:H

Tất cả những ô trong cột từ H đến J

H:J

Phạm vi ô vào cột A đến E và các hàng từ 10 cho 20

A10:E20

Sự không giống nhau giữa các tham chiếu giỏi đối, tương đối và hỗn hợp

Tham chiếu tương đối Một tham chiếu ô tương đối trong cách làm như A1, được dựa bên trên vị trí tương đối của ô chứa công thức và ô được tham chiếu đến. Nếu vị trí ô bao gồm các chuyển đổi công thức, tham chiếu được núm đổi. Ví như bạn coppy hoặc điền phương pháp qua sản phẩm ngang hoặc cột dọc, tham chiếu tự động điều chỉnh. Theo mặc định, những công thức mới sử dụng tham chiếu tương đối. Ví dụ, trường hợp bạn xào nấu hoặc điền một tham chiếu kha khá trong ô B2 cho ô B3, nó sẽ tự động hóa điều chỉnh tự =A1 quý phái =A2.

Công thức được xào luộc với tham chiếu tương đối

*

Tham chiếu xuất xắc đối Một tham chiếu ô tuyệt vời và hoàn hảo nhất trong một công thức, như $A$1, luôn luôn luôn tham chiếu đến một ô tại một vị trí vậy thể. Nếu địa chỉ ô bao gồm các chuyển đổi công thức, tham chiếu được thay đổi, tham chiếu tuyệt vời vẫn duy trì nguyên. Ví như bạn xào luộc hoặc điền cách làm qua hàng ngang hoặc cột dọc, tham chiếu tuyệt đối sẽ không điều chỉnh. Theo mặc định, các công thức new sử dụng các tham chiếu tương đối, vì chưng vậy bạn cũng có thể cần chuyển chúng sang những tham chiếu tốt đối. Ví dụ, ví như bạn coppy hoặc điền một tham chiếu hoàn hảo và tuyệt vời nhất trong ô B2 cho ô B3, nó sẽ giữ nguyên trong cả nhị ô: =$A$1.

Công thức được sao chép với tham chiếu hay đối

*

Tham chiếu lếu hợp Tham chiếu lếu láo hợp gồm một cột tuyệt đối và một mặt hàng tương đối, hoặc một hàng tuyệt đối hoàn hảo và một cột tương đối. Một tham chiếu cột hoàn hảo và tuyệt vời nhất có dạng $A1, $B1, v.v. Một tham chiếu hàng hoàn hảo và tuyệt vời nhất có dạng A$1, B$1, v.v. Nếu địa điểm của ô chứa công thức thay đổi, tham chiếu tương đối sẽ nắm đổi, còn tham chiếu tuyệt vời nhất sẽ không thay đổi. Trường hợp bạn xào nấu và điền công thức vào những hàng hoặc cột, tham chiếu kha khá sẽ tự động hóa điều chỉnh và tham chiếu hoàn hảo không điều chỉnh. Ví dụ: nếu bạn sao chép hoặc điền tham chiếu hỗ hợp từ ô A2 đến B3, tham chiếu sẽ điều chỉnh từ =A$1 thành =B$1.

Công thức được sao chép với tham chiếu hỗn hợp

*

Kiểu tham chiếu 3-D

Tham chiếu dễ ợt trên những trang tính Nếu bạn có nhu cầu phân tích dữ liệu trong cùng một ô hoặc phạm vi các ô trên các trang tính vào một sổ làm cho việc, hãy dùng tham chiếu 3-D. Một tham chiếu 3-D bao gồm tham chiếu ô hoặc phạm vi, trước đó là một phạm vi tên trang tính. Excel sử dụng ngẫu nhiên trang tính làm sao được lưu lại giữa tên mở màn và dứt của một tham chiếu. Ví dụ, =SUM(Sheet2:Sheet13!B5) thêm toàn bộ các quý hiếm được bao hàm trong ô B5 trên toàn bộ các trang tính chính giữa và bao hàm Trang 2 với Trang 13.

Bạn rất có thể sử dụng những tham chiếu 3-D nhằm tham chiếu đến các ô bên trên trang tính khác, để xác minh tên và để tạo công thức bằng phương pháp sử dụng các hàm sau đây: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA cùng VARPA.

Không thể dùng tham chiếu 3-D trong công thức mảng.

Không thể dùng tham chiếu 3-D cùng với toán tử phần giao (một khoảng trắng) hoặc trong các công thức sử dụng giao cắt ngầm.

Điều gì xảy ra khi chúng ta di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính ví dụ sau lý giải những gì xảy ra khi chúng ta di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính nằm trong một tham chiếu 3-D. Các ví dụ áp dụng công thức =SUM(Sheet2:Sheet6!A2:A5) để thêm các ô từ bỏ A2 mang đến A5 trên những trang tính từ 2 mang lại 6.

Chèn hoặc sao chép nếu như bạn chèn hoặc coppy các trang tính tự Trang 2 mang lại Trang 6 (điểm ngừng trong lấy ví dụ như này), Excel bao hàm tất cả cực hiếm trong ô A2 cho A5 từ những trang được cung ứng trong phần tính toán.

Xóa nếu bạn xóa những trang tính nằm giữa Trang 2 và Trang 6, Excel sẽ loại bỏ các cực hiếm khỏi phép tính.

Di chuyển trường hợp bạn di chuyển các trang từ nửa Trang 2 và Trang 6 đến một vị trí ngoại trừ phạm vi trang tính được tham chiếu, Excel sẽ đào thải các quý hiếm của trang khỏi phép tính.

Di đưa điểm cuối ví như bạn dịch rời Trang 2 hoặc Trang 6 cho vị trí khác trong thuộc sổ làm việc, Excel điều chỉnh đo lường và thống kê cho tương xứng với một phạm vi trang tính mới giữa chúng.

Xóa điểm cuối nếu khách hàng xóa Trang 2 hoặc Trang 6, Excel điều chỉnh đo lường và tính toán để phù hợp với một phạm vi trang tính giữa chúng.


Bạn đề nghị thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.

biến hóa giữa những tham chiếu tương đối, tuyệt đối hoàn hảo và lếu hợp cho những hàm