Như chúng ta đã biết thì trong những bảng tính Excel, để làm nổi bật các giá trị, dữ liệu trong ô tính thì họ thường áp dụng cách tô màu nền Background. Điều này giúp họ dễ dàng thao tác làm việc và giảm bớt nhầm lẫn giữa các ô tính hơn.


Tuy nhiên, đối với những bảng tính nhiều năm thì việc đếm các giá trị tiêu biểu vượt trội vẫn sẽ gặp mặt đôi chút khó khăn, nếu chúng ta thực hiện theo phong cách thủ công.

Chính vày thế, nhằm hỗ trợ các bạn trong vấn đề đếm ô với tính tổng các giá trị ô bao gồm màu Background tương xứng mà bạn đã thiết lập, thì trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn thủ thuật áp dụng code VBA cùng hàm Colorfunction, để đếm ô cùng tính tổng những giá trị khớp ứng trong ô dựa vào màu sắc.

Nghe đang thấy khôn xiết thú vị rồi nên không nào